Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Kortet som ska bli standard i branschen

Kortet som ska bli standard i branschen

Maskinkörkortet är nu verklighet och ett tiotal personer har än så länge blivit examinerade.

Körkortet vänder sig till dig som arbetar, eller planerar att arbeta med, maskiner inom trä- och möbelindustrin. Syftet är att öka säkerheten vid maskinarbete och därigenom minska arbetsolyckorna. Till en början riktar sig maskinkörkortsutbildningen till gymnasie- och vuxenelever som läser träteknisk yrkesutbildning men framöver är det tänkt att körkortet ska bli betydligt mer omfattande.
– Vår ambition och vision är att det här ska bli en norm i hela branschen. Att det ska bli en självklarhet att en seriös maskinoperatör inom trä- och möbelindustrin har maskinkörkort, säger Martina Hallgren, arbetsmiljörådgivare på TMF.

Idén kommer från Danmark där det redan finns ett liknande körkort och i flera år har det diskuterats ifall även Sverige ska införa maskinkörkort. Nu är körkortet verklighet och i början av maj examinerades de första eleverna. De har grundligt fått lära sig om arbetsmiljö och säkerhet kring sju olycksdrabbade maskiner. Tanken är att körkortet i framtiden ska inkludera fler maskiner och förhoppningen är att körkortet påverkar branschens attraktionskraft på ett positivt sätt.
– Träindustrin är den näst farligaste arbetsplatsen enligt statistik från förra året och där vill vi inte vara. Med hjälp av Maskinkörkortet tar vi säkerhetsarbetet på allvar och hoppas minska olyckorna. Vi vill ha en attraktiv och säker arbetsplats och är övertygade om att Maskinkörkortet kommer minska olyckorna, säger Martina Hallgren.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen