Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Martina Hallgren

Tag-arkiv: Martina Hallgren

  • Finns det mallar för arbetsmiljöarbetet?

    Finns det mallar för arbetsmiljöarbetet?

    Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se Martina Hallgren, rådgivare inom arbetsmiljö och hälsa, svarar på dina frågor Finns det mallar för arbetsmiljöarbetet?   Vilka krav gäller för dokumentation i arbetsmiljöarbetet? Finns det mallar vi kan använda?   Vid fler än 10 anställda ska hela det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras, dvs…

  • Kortet som ska bli standard i branschen

    Maskinkörkortet är nu verklighet och ett tiotal personer har än så länge blivit examinerade. Körkortet vänder sig till dig som arbetar, eller planerar att arbeta med, maskiner inom trä- och möbelindustrin. Syftet är att öka säkerheten vid maskinarbete och därigenom minska arbetsolyckorna. Till en början riktar sig maskinkörkortsutbildningen till gymnasie- och vuxenelever som läser träteknisk…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen