Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Kompetensförsörjning handlar om överlevnad

Kompetensförsörjning handlar om överlevnad

David-Johnsson-vd-tmfEn av de svåraste utmaningarna en arbetsgivare står inför är att rekrytera och bemanna verksamheten på ett optimalt sätt. Detta gäller oavsett vilken verksamhet det handlar om. Frågan om rekrytering, men även så kallad talent management, stiger allt högre upp på dagordningen och frågan om kompetensförsörjning blir allt mer central. I dag strävar näringslivet i allt högre grad efter optimal bemanning i varje given situation. Den tid när man tillät sig att ha resurser stående för att sätta in vid behov är sedan länge borta.

Kompetensförsörjning är en strategisk fråga som handlar om långsiktig överlevnad. Min fasta uppfattning är att fler företag, däribland många av TMF:s medlemsföretag, måste börja betrakta den som en sådan. I tider av nedgång ställer detta givetvis stora pedagogiska krav för att kunna förklara varför man på kort sikt måste gå ner i bemanning samtidigt som man planerar för nyrekrytering och kompetensförsörjning.

Det känns som om många av TMF:s medlemsföretag befinner sig i ett paradigmskifte när det gäller dessa frågor. De som regelbundet medverkar i våra rekryteringsenkäter uppger att man över tid behöver nyanställa, men att man inte är i behov av samma kompetens och utbildningsbakgrund som nuvarande personal. Vi ser dessutom en tydlig förskjutning i storleksrelationen mellan gruppen arbetare å ena sidan och gruppen tjänstemän å andra sidan, till den senares fördel bland företagen.

Vi ser att gränserna mellan grupperna blir mer flytande. Vi ser också hur allt fler, om än kanske inte tillräckligt många, rekryterar mer från olika typer av industriinriktade utbildningar. Vi ser även att fler söker medarbetare med bakgrund från högskolor och teknikcollege. I takt med att arbetsinnehållet blir mer och mer specialiserat måste de medarbetare som ska utföra arbetet bli det. Vi vet också att internationaliseringen kommer att öka snarare än minska. Det är heller inte helt osannolikt att vi i närtid (visserligen svårt att föreställa sig i dag) kommer att behöva importera arbetskraft för företagens kompetensförsörjning.

Jag är helt övertygad om att de företag som vågar adressera dessa frågor och se bortom horisonten är de företag som inte bara kommer att vara morgondagens överlevare utan även morgondagens vinnare.

David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen