Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ kompetensförsörjning

Tag-arkiv: kompetensförsörjning

 • Trendbrott med fler tjejer

  Trendbrott med fler tjejer

  När Yrkeshögskolan i Skellefteå till hösten startar tre utbildningar till produktions- och processtekniker är det en hel del kvinnor som sökt. – Fortfarande utgör männen majoriteten men vi ser nu ett tydligt skifte på den fronten, säger Ulf Olofsson, rektor på Yrkeshögskolan i Skellefteå. De tre utbildningarna har utvecklats i nära samarbete med 25 företag…

 • Viktigt verktyg för ökad kompetens

  Viktigt verktyg för ökad kompetens

  Allt fler företag i branschen inser att de måste jobba med sin strategiska kompetensförsörjning. Ett viktigt verktyg i arbetet är validering – och i höst finns ett nytt system, anpassat för trä och möbelindustrin, på plats. Validering, det vill säga att sätta papper på kunskaper och färdigheter som erhållits på annat sätt än genom formell…

 • Framtidens arbetskraft

  Framtidens arbetskraft

  Den 18 mars hade TMF och chefer för trä- och möbelföretag i Skåneregionen ett möte hos Åhmans i Åhus. Mål: att ta fram en regional strategi för framtidens kompetensförsörjning i Östra Skåne.

 • Industrins behov ska styra

  Industrins behov ska styra

  Ny utredning lyfter branschernas inflytande över utbildningarna. Sverige saknar infrastrukturen för att rakt av kunna kopiera andra länders framgångsrika system för lärlingsutbildningar. Vad lärlingsutredaren Amelie von Zweigbergk däremot gärna ser är att vi kopierar det starka engagemanget.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen