Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Kinnarpskoncernen väljer Möbelfakta

Kinnarpskoncernen väljer Möbelfakta

Kinnarpskoncernen med varumärkena Kinnarps, Materia, NC Nordic Care samt Skandiform väljer framöver att fokusera på en märkning i Sverige – Möbelfakta. Koncernen motiverar sig med att Möbelfakta täcker in såväl kvalitet, miljö som socialt ansvar.

– Det här är verkligen en rolig nyhet. För Möbelfakta är det en styrkedemonstration och framförallt ett bevis på att vårt märkningssystem fyller ett behov på marknaden, säger Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling på TMF.

En som varit med i Kinnarpkoncernens process att välja Möbelfakta som märkningssystem är Tomas Ekström, Kinnarps hållbarhetschef. Han förklarar valet så här:

– Att arbeta med flera olika system med krav som tangerar varandra är oerhört kostsamt. Vi gjorde därför en undersökning på marknaden för att se om det fanns någon certifiering som täcker många områden och som samtidigt har den kravbild som våra kunder önskar. Möbelfakta var den certifiering som bäst motsvarade våra förväntningar och våra kunders krav, därför föll valet på dem.

– Än så länge är vi i startgroparna för detta arbete, planen är dock att koncernens produkter som lanseras under 2014 ska vara märkta.

Konkret innebär valet att Kinnarps, Materia, NC Nordic Care och Skandiform nu kommer att märka en mängd produkter med Möbelfakta. Flera av möbelföretagens produkter ingår redan i Möbelfaktas märkningssortiment.

På sensommaren bräckte Möbelfakta gränsen med över 200 märkta och deklarerade möbler/möbelserier. Totalt 27 producenter har vid dags dato märkt möbler.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen