Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Kan jag begära utdrag ur belastningsregistret?

Kan jag begära utdrag ur belastningsregistret?

fragaJag ska rekrytera men vill försäkra mig om att den jag ska anställa inte varit straffad tidigare för något brott. Kan jag kräva att få se ett utdrag från belastningsregistret? 

SvarJa, under en nyanställningsprocess kan du som arbetsgivare begära att en arbetssökande ska visa ett utdrag från belastningsregistret. Du har inte rätt att själv begära ut ett utdrag, utan det är endast den arbetssökande som kan ansöka om utdraget vilket görs till Rikspolisstyrelsen. För vissa yrken, till exempel inom förskola, skola eller fritidshem, är det till och med ett krav att den arbetssökande måste visa upp ett utdrag från belastningsregistret för arbetsgivaren innan anställning får ske. Denna skyldighet, att den arbetssökande måste visa upp ett utdrag, framgår då i lag eller annan författning.

Att notera är att Personuppgiftslagen, PUL, ställer vissa krav på en arbetsgivare för hur utdraget och personuppgifterna får hanteras. Ett utdrag som överlämnas och behålls av arbetsgivaren, kan komma att omfattas av PUL då det inte är tillåtet enligt nämnda lag att behandla personuppgifter som innefattar lagöverträdelser. Att samla in, skriva av, skanna in eller registrera dem i ett IT-system är till exempel inte tillåtet. Emellertid blir inte PUL tillämplig om arbetsgivaren endast noterar att denne tagit del av utdraget.

För mer detaljerad rådgivning bör kontakt alltid tas med TMF på 08-762 72 50.

Katia Storm, Bitr förhandlingschef, jurist/förhandlare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen