Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Våra företag gör skillnad

Våra företag gör skillnad

TMF. Foto Anna HållamsFör de flesta är sommaren nu över och arbetslivets vardag börjar alltmer göra sig påmind. Brunbrända och utvilade medarbetare dyker upp på arbetsplatserna och efterlängtade rutiner (?) börjar återigen gälla.

För egen del är jag åter på kontoret, nu i en ny roll. Jag har ju sedan 2004 haft glädjen och förmånen att vara förhandlingschef på TMF och ansvara för förbundets arbetsgivarfrågor. Det har varit en spännande tid och ett privilegium att få bidra till att göra en skillnad i företagens och företagarnas ofta komplicerade vardag.

Att fortsätta verka för våra medlemsföretag i en ny roll känns spännande. TMF:s huvuduppgift är ju att bidra till att våra medlemsföretag skall kunna ges förutsättningar att växa med stärkt konkurrenskraft. Detta gör vi i huvudsak på två sätt, nämligen genom att ge företagen goda arbetsgivarverktyg och genom näringspolitisk påverkan samt ökat branschkunnande.

TMF:s medlemsföretag är en viktig grupp. Medlemmarna är ofta ledande arbetsgivare på en mindre ort. Företagen tillverkar i stor grad produkter som alla har en relation till och som ofta är sinnebilden för det som gjort Sverige känt och respekterat i världen, stark innovativ design tillverkad med hög teknisk skicklighet och produktionskunnande.  Det är också företag med betydande exportinslag som i allra högsta grad bidrar till det välstånd som en fungerande industri är en absolut förutsättning för.

Att TMF:s medlemsföretag spelar roll och gör skillnad märkte vi inte minst under årets politikervecka i Almedalen. Där genomfördes TMF:s seminarier såväl om bostadsbyggande och miljonprogramsrenovering som om offentlig upphandling och yrkesutbildning under stort intresse och med ytterligt kvalificerade paneldeltagare. En moderator använde uttrycket ”lyxpanel”. Att frågan om ökat bostadsbyggande sannolikt kommer att bli en av de allra hetast valfrågorna under supervalåret 2014 står helt klart. En annan fråga som är högaktuell är frågan om yrkesutbildning där utbildningsminister Jan Björklund tillsammans med företrädare för arbetsmarknadens parter nyligen presenterade ett efterlängtat och klokt förslag.

Förändring sker på många fronter och då är det också viktigt att TMF fortsätter att aktivt verka för att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar, Sveriges bästa företag.

David Johnsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen