Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Vägvalet / Insourca eller outsourca?

Insourca eller outsourca?

Det finns inget rätt eller fel när det gäller frågan om att göra allt själv eller köpa in tjänster. Lindbäcks Bygg och Fiskarhedenvillan har båda nått stora framgångar trots att de går helt olika vägar.

Genom att göra allt själva har Lindbäcks kontroll över kvaliteten

Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB: Insourcing
Verksamhet: Tillverkar fler­bostadshus med trästommar.
Nettoomsättning: 450 miljoner kronor.
Antal anställda: 150.
Ort: Öjebyn, strax utanför Piteå.

Lindbäcks Bygg är ett gammalt familje­företag. ­Stefan, som i dag är vd, tillhör ­fjärde generationen Lindbäckare. Det var Frans Lindbäck som 1924 drog igång en byasåg i Kallfors utanför Piteå. Han sågade på vintern och byggde hus under sommarhalvåret. Företaget har stannat i familjens ägo och vuxit av egen kraft.
Att inte släppa in någon utomstående i verksam­heten har varit en medveten tanke för att inte förlora kontrollen.
Och det har då inte bara handlat om ägandet utan även om de hus företaget har byggt.
– Vi har valt modellen att ha allt inhouse för att ­kunna sälja en produkt som vi har full kontroll över. Vi vill helt enkelt äga så stor del av processen som möjligt för att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet till det på sikt lägsta priset, säger Stefan Lindbäck.
Strävan efter hög kvalitet har gjort att Lindbäcks Bygg har satsat på det som inom industrin kallas för ”lean production”, en metod som har sina rötter i bilindustrin och det löpande bandet.
Här är grundtesen att nå hög kvalitet genom att alla gör rätt från början. Och gör alla rätt ökar samtidigt produktiviteten. Och det fungerar.
I dag är Lindbäcks Bygg ett av landets ledande företag på industriellt producerade flerbostadshus i trä.
I ena ändan av de ­stora industrilokalerna i Öjebyn, som också ligger utanför Piteå, tas råvaror och halv­fabrikat in. I andra ändan kommer det ut nyckel­färdiga rums- eller lägenhets­moduler som är klara att transporteras till kunden för att sedan på plats sammanfogas till flerbostadshus. Uppförandet av husen är även det något som utförs av Lindbäcks.
När allting rullar på som det ska på det löpande ­bandet producerar företaget runt 200 kvadratmeter bostäder per dygn. Nu är det dock inte riktigt allt som görs på plats i Öjebyn. Lindbäcks har ­outsourcat mindre delar av produktionen när det inte har varit ekonomiskt försvarbart att behålla dem. Ett ­exempel är regelstommarna av trä.
Tidigare köpte Lindbäcks in timmer som man själv sågade till reglar.
– Men den egna tillverkningen blev en flaskhals. Genom att låta såg­verket även göra ­reglarna och dess­utom en viss för­ädling, som att ta upp hål och jacka ur dem,
fick vi ett bättre ­flöde i monteringen, säger Stefan Lindbäck.
Visserligen tar såg­verket i dag dubbelt så mycket betalt för en regel mot vad råämnet kostade tidigare, men när Lindbäcks Bygg gjorde reglarna själv kostade det tre gånger så mycket.
– Vår ambition är att ­skapa ett löpande band med ett ­större inslag av montering och ett mindre inslag av tillverkning, förtydligar Stefan Lindbäck.

Med ”Precut” slapp Fiskarhedenvillan investera i en egen hus­fabrik

Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan AB: Outsourcing
Verksamhet: Småhus­fabrikant.
Nettoomsättning: 340 miljoner kronor.
Antal anställda: 60.
Ort: Borlänge.

Om man räknar antalet beviljade bygglov så är Fiskarheden­villan den ­största småhusfabrikanten i landet. Men man är inget byggbolag.
– Nej, vi är ett design- och logistikföretag. Det är vår kärnverksamhet, säger vd Gunnar Jönsson.
Där Lindbäcks Bygg bokstavligen har samlat allt under ett tak har Fiskar­hedenvillan spritt ut sin verksamhet över hela ­landet på en rad under­leverantörer.
I stället för att göra som konkurrenterna och pre­fabricera husen i en fabrik låter Fiskarhedenvillan några norrländska sågverk tillverka alla delar som behövs till ­husstommen.
Det färdiga ­trämaterialet sänds ner från Norrland till Borlänge och företagets ­terminal. Där plockar Fiskar­hedenvillans personal ihop virket till varje hus­leverans. Man numrerar bitarna i den ordning de ska användas, paketerar och sänder dem vidare ut till respektive ­byggplats.
I stället för hela väggar eller moduler får byggaren ett antal platta paket enligt Ikea-modell att ­
sätta ihop.
– Vi tycker att vi vinner ­flera saker på den ­lösningen. Vi slipper ha några fasta kostnader för en fabrik och blir väldigt flexibla gentemot våra slutkunder eftersom våra arkitekter inte har några fasta modulmått att ta hänsyn till. Du kan komma med en skiss på en servett så fixar vi huset åt dig, säger Gunnar Jönsson.
Den här så kallade ”precut”-metoden har till­lämpats under många år i USA. Det var Pär Larsson som tog den till Sverige när han startade Fiskar­heden­villan 1993 i Borlänge.
Pär, som då var en arbetslös snickare, hade hört talas om sättet att bygga i USA och insåg fördelarna med precut. Med begränsade ekonomiska resurser slapp han ­investera i en stor husfabrik med ­flera anställda och kunde
i ­stället köra igång direkt. I dag äger han en kontrollpost i företaget som blev uppköpt 2007 av det danska investment­bolaget Polaris.
– En nyckelfunktion i vårt sätt att bygga är att ha duktiga underentreprenörer. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa lokala nätverk av hantverkare.
En annan nyckelverk­samhet är logistiken. ­Grejorna måste komma till rätt plats vid rätt till­fälle. När väl husstommen är rest kommer fönster, dörrar och annan inredning i olika skeppningar till byggplatsen. Det handlar om ett tiotal leveranser.
– Som kund kan du välja längs hela skalan från att bara köpa husstommen till nyckel­färdigt. Har du kunnandet kan du bygga själv. Du kan även välja att ­handla inredning och utrustning från ­lokala återförsäljare eller köpa via oss.
– Den här flexibiliteten är något som våra ­husköpare verkligen uppskattar, säger Gunnar Jönsson.

Av: Roland Fransson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen