Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Experten svarar på läsarnas frågor

Experten svarar på läsarnas frågor

Jag undrar hur länge skall jag räkna den semesterlönegrundande frånvaron för en deltidssjukskriven tjänsteman? Vi tillämpar intjänandeår och semesterår enligt semesterlagen.

Reglerna för beräkning av semester och semesterlön finns i semesterlagen och i, för er verksamhet, tillämpligt tjänstemannaavtal. Enligt semesterlagen 17 § skall en tjänsteman som är deltidssjukskriven pga sjukdom ha semesterlönegrundande frånvaro de första 180 kalenderdagarna på ett helt intjänandeår. Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd.  Att tjänstemannen är delvis frånvarande, inom de 180 dagarna, påverkar inte intjänandet av betalda semesterdagar utan all frånvaro är semesterlönegrundande oavsett om den är på heltid eller på deltid. Efter de 180 kalenderdagarna, och om frånvaron är fortsatt på deltid, räknas den faktiska arbetstiden. Semesterlönegrundande frånvaro skall räknas enligt semesterlagens 17 § under ett helt intjänandeår. Detta innebär exempelvis att om personen insjuknar den 1 november, skall semesterlönegrundande frånvaro räknas from 1 november till 31 mars. Därefter räknas nästföljande år som ett helt intjänandeår from 1 april med nya 180 kalenderdagar. Följaktligen kan en deltidssjukskriven ha semesterlönegrundande frånvaro för insjuknandeåret, och ett år till (intjänandeår). Därefter tar de semesterlönegrundande frånvarodagarna slut.  Fortsätter deltidssjukskrivningen därefter blir underlaget för semesterdagar baserat på den faktiska arbetstiden.

Kontakta gärna TMFs rådgivare för mer detaljerad rådgivning på 08-762 72 50.

Katia Storm, Bitr förhandlingschef, jurist/förhandlare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen