Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Hur påverkar nya PBL småhus­producenterna?

Hur påverkar nya PBL småhus­producenterna?

Fråga: Vi fick en ny Plan- och bygglag, PBL, den 2 maj i år. Hur påverkar det oss som tillverkar och uppför småhus?

Svar: Egentligen inte så mycket. Den största förändringen är nog att de kvalitetsansvariga, KA, byter namn till Kontrollansvariga, samt att kompetenskraven höjs. Gamla KA får fortsätta verka till 2012-12-31, därefter måste alla nya KA vara certifierade. Detta kommer sannolikt medföra att kostnaden för KA kommer att öka eftersom kontrollens omfattning också ökar. Nya PBL medför även att kommunernas tillsyn och kontroll kommer att öka med besök på byggarbetsplatserna.

Flera kommuner har redan höjt avgifterna för bygglov avsevärt på grund av detta. Flera småhustillverkare har redan hört av sig till TMF angående kommunernas krav på ökad dokumentation. De nya kraven berör fuktsäkerhetsprojektering, energiberäkning och nya beräkningar av de bärande konstruktionerna, baserade på de nya konstruktionsreglerna för träkonstruktioner, Eurokod 5. De nya konstruktionsreglerna kan i vissa fall medföra att dimensionerna på balkar och förband ­måste ökas.

Anders Rosenkilde, ansvarig teknisk utveckling

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen