Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Okej att neka studieledighet?

Okej att neka studieledighet?

Fråga: Kan jag neka eller ­skjuta upp en studie­ledighet på två år som en anställd ansökt om?

Svar: Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp en studie­ledighet i sex månader, men får inte neka den. Det är arbetstagaren själv som i sin ansökan anger när och hur studie­ledigheten ska tas ut, men ledigheten måste vara behövlig för studierna. Utbildningen ska vara plan­mässigt upplagd och huvudsyftet ska vara att förmedla kunskaper i något avseende. Hobbyverksamhet, opinionsbildande verksamhet eller liknande, omfattas inte av studieledighetslagen. Någon begränsning för längden av studieledig­heten finns inte, och inte heller när ansökan ska ske. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan dock skjuta upp en begärd ledighet i sex månader. Arbetsgivaren ska då genast underrätta arbetstagaren om uppskovet. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen ska även den fackliga organisationen underrättas.

Katia Storm, jurist

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen