Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Hur ska vi göra för att påverka skolan mer?

Hur ska vi göra för att påverka skolan mer?

Fråga: Vi har i dag en ­ganska bra dialog med ­skolan, mest när det gäller praktikplatser. Jag har hört att vi nu har chansen att vara del­aktiga i större utsträckning. Detta ska tydligen ­gälla utbildningsinnehåll och vad eleverna ska kunna när de är klara med utbildningen. Stämmer detta och vad förväntas av oss företag att vi ska bidra med?

Svar: Jo, det stämmer. Gymnasiereformen ställer helt nya krav på att skolan ska samverka med arbetslivet. Yrkesprogrammen ska ha programråd med inflytande över utbildningsinnehåll, yrkesutgångar och dimensionering av utbildningen. Eleverna på yrkesprogram ska ha relevant arbetsplatsförlagt lärande i minst 15 veckor. Dessutom måste varje gymnasieutbildning avslutas med ett gymnasiearbete som ska sammanfatta utbildningen och visa att eleven är anställningsbar. Här finns stora möjligheter att vara med och utforma uppgifter och delta i bedömningen. Sammanfattningsvis innebär detta mycket större möjligheter att faktiskt påverka utbildningen. Ett bra sätt att säkerställa en god samverkan mellan arbetsliv och skola är genom Teknikcollege.

Henrik Smedmark, Utbildningsansvarig

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen