Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Hållbart tema för årsmötet

Hållbart tema för årsmötet

Hur tänker investerare kring hållbarhetsfrågor? Går det att tjäna pengar på det? Och hur kan jag som trä- och möbelföretag jobba med inriktningen? Det var några frågor som engagerade deltagarna på TMF:s externa årsmöte.

Dagen i Kosta – mitt i det småländska trä- och glasriket – bjöd på såväl ett studie­besök på golvföretaget Kährs i Nybro som ett antal intressanta före­drags­hållare under eftermiddagen;  Mats Eklund, CFO, Triton, Kährs miljöambassadör Bruce Uhler samt Monika Bubholz, hållbarhetskoordinator på Sweco.  Den röda tråden var att bjuda på såväl praktisk insikt som inspiration till hur man kan arbeta med modernt hållbarhetsarbete och hur det kan vara vägen till mer lönsamma affärer.

Hållbarhet är inget man satsar på för att vara en god människa, det är ett lönsamt arbete, menade Monika Bubholz och gav därmed en bra sammanfattning av vad TMF:s Hållbarhetsdag handlade om: att visa hur man kan förbättra sina affärer genom ett medvetet, långsiktigt agerande kring hållbarhet. Både när det gäller ekonomi, ekologi samt CSR.

– Att optimera processer, vara mer energieffektiv, att ha flexibla byggnader och agera etiskt gör att du sparar resurser – och resurser är pengar, sa Monika Bubholz och gav en rad konkreta tips på hur man kan komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Mats Eklind, CFO på Triton, gav inves­terarens syn på ämnet, medan Bruce Uhler, miljöambassadör på Kärhrs, utvecklade hur företaget ställt om till en strategi med miljöfrågorna i centrum.  Inte minst menade Bruce att CSR-arbetet är en högt prioriterad fråga när det gäller att locka ungdomar och ordna kompetensförsörjningen.

Text: Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen