Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Givande lunchsamtal om industriellt byggande
Sherwin-Williams

Givande lunchsamtal om industriellt byggande

Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande, bjöd tillsammans med TMF in till en gemensam lunch i riksdagen den 23 november med samtal kring de mest relevanta frågorna som just nu påverkar industrins möjligheter att utvecklas. Flera vd:ar från husbranschen deltog.

– Vi samlade ledamöter från Civil- och Finansutskottet för att visa på vilken kapacitet som finns inom trähusbyggandet och den industriella tillverkningen. Vårt huvudbudskap var att lyfta fram den framtidstro och investeringsvilja som finns i trähusindustrin, men att bristen på mark gör att alltför få kan efterfråga industrins produkter; småhus eller flerfamiljshus, säger Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiska expert.

Samtal om den framtidstro och investeringsvilja som finns i trähusindustrin.

Samtal om den framtidstro och investeringsvilja som finns i trähusindustrin.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen