Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ lunchsamtal

Tag-arkiv: lunchsamtal

  • Givande lunchsamtal om industriellt byggande

    Givande lunchsamtal om industriellt byggande

    Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande, bjöd tillsammans med TMF in till en gemensam lunch i riksdagen den 23 november med samtal kring de mest relevanta frågorna som just nu påverkar industrins möjligheter att utvecklas. Flera vd:ar från husbranschen deltog. – Vi samlade ledamöter från Civil- och Finansutskottet för att visa på vilken kapacitet som finns inom…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen