Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Dags att modernisera avtalen

Dags att modernisera avtalen

AVTAL 2013

Konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för att få fart på tillväxten. Men då krävs ett nytt och modernt kollektivavtal som ger företagen möjligheten att växa och anställa kompetent personal.

Kollektivavtalen är på väg att löpa ut och avtalsrörelsen är i full gång. De avtal som förhandlades fram för ett år sedan blev enligt David Johnsson inte särskilt lyckade.
– Ingendera part hade några framgångar i någon viktig fråga. Det blev ett rent löneökningsavtal. Inga villkorsförändringar över huvud taget. Att det blev korta avtal var nog också en stor besvikelse för båda parter. I år ser de ekonomiska förutsättningarna ännu sämre ut. Byggkonjunkturen är fortsatt svag och de flesta av våra branscher ännu inte kommit tillbaka till de nivåer de befann sig på före finanskrisen. Många tvingas göra omfattande nedskärningar.
– Just därför är vi förvånade över att man kräver mer pengar än vad man fick förra gången, nu när läget är så väsentligt mycket sämre, säger David Johnsson.

Det centrala kravet från fackens sida är en löneökning på 2,8 procent. Utöver det finns krav på utökad arbetstidsförkortning och utökad föräldralön.
– Dessutom tillkommer till exempel arbetstidsförkortningen. Det kostar mycket pengar eftersom det handlar om tillgänglig produktionstid samtidigt som man också ska ersätta personen som ska vara ledig, säger David Johnsson.
Från arbetsgivarnas sida är verksamhetsstyrda arbetstider en av nyckelfrågorna.
Enligt David Johnsson är det dags att modernisera reglerna. Om ett företag får in en stor order så kan de till exempel i dag inte ensidigt förlägga arbetstiden i olika skiftformer. Det kräver lokala överenskommelser. Och om facket säger nej, så tvingas man antingen tacka nej till ordern eller lösa det med under-entreprenörer eller bemanningsföretag. Det är inte alltid så lyckat.

– Det är onekligen egendomligt att ett företag kan investera tiotals miljoner i maskiner, men inte bestämma när de ska användas, säger David Johnsson, som dock betonar att man inte är ute efter att skapa ett avtal där arbetsgivaren ska kunna ändra villkoren från en dag till en annan.
Det handlar i stället om att när en fråga är färdigförhandlad, i enlighet med MBL och där båda parter presenterat sina förslag på lösningar, ska det vara upp till arbetsgivaren att bestämma.
På många företag fungerar detta bra, om och när ett arbete ska utföras, och man kommer överens. Men det råder stora regionala skillnader.
– Det kan variera väldigt mycket beroende på vem som råkar vara ombudsman eller klubbordförande. Det måste råda konkurrensneutralitet, det är jätteviktigt, säger David Johnsson.

En annan viktig fråga är hur långa avtal ska vara. Den största anledningen till att arbetsgivarsidan vill ha långa avtal handlar om att man får stabila regler. Företagen vet vad som gäller i stället för att hela tiden sitta i lokala löneförhandlingar. Om det dessutom ska finnas en chans att hinna göra om och modernisera kollektivavtalet så krävs ett längre avtal. Vid utgången av mars 2013 är det tänkt att parterna ska vara överens om ett nytt avtal. Lyckas man inte med detta upphör fredsplikten och det är fritt fram att gå ut i konflikt. Risken för detta hoppas dock David Johnsson är begränsad.
– Det är alltid bra att skriva avtal och kunna gå vidare. Våra medlemmar vill ha arbetsfred, det är vad det här handlar om, säger David Johnsson.

Hur ser ett drömavtal ut?
– Om man skulle få bifall för alla sina yrkanden? Det sker nog aldrig. Men jag vill i vart fall gärna se längre avtal, tre år långa och få ett slut på betalning för icke arbetad tid. Samt givetvis moderna arbetstidsregler.

Text Kristofer Sandberg

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen