Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Möbler står emot
Sherwin-Williams

Möbler står emot

Den totala exporten för möbler var med 11,6 milj kr (jan–sept 2012) oförändrad jämfört med samma period 2011. Den totala importen av möbler minskade med två procent till 9,8 miljarder kr under samma period.

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen