Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / VDn har ordet / Stor tillväxtpotential för
den förädlande industrin

Stor tillväxtpotential för
den förädlande industrin

Sverige tar matchen är ett initiativ som TMF deltar i. Målet är att i till exempel i annonser och filmer och på stortavlor visa vilken avgörande betydelse företagen har för det svenska samhället och vårt välstånd.
Förhoppningen är att det positiva budskapet i Sverige tar matchen ska engagera och intressera. Syftet är att fler skall inse att vårt välstånd är ett resultat av att våra företag är konkurrenskraftiga.
Konkurrensen är knivskarp och varje gång en kund väljer att köpa en vara är det detsamma som avgörandet i en tävling. Vinnaren tar allt. Företagens intäkter skapar grund för de resurser som krävs för fungerande vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att det är våra företag som tar ordern.
Sverige har många konkurrenskraftiga företag som verkar på många exportmarknader. Sverige exporterar för mer per invånare än USA, Brasilien och Kina tillsammans. Träindustrin är en av de större export-industrierna. Tillsammans med pappersindustrin svarar man för 11,5 procent av den svenska exporten.

Trä- och möbelindustrins export utgörs av högt förädlade produkter med en mycket liten andel importerade komponenter. Nästan hela förädlingsvärdet är alltså inhemskt – en mycket god affär för Sverige.
En betydande tillväxtpotential för svensk träindustri ligger i att utveckla samverkan mellan sågverken och den förädlande trä- och möbelindustrin. Ju mer vi förädlar i Sverige, desto bättre blir lönsamheten.
Möjligheterna är stora för svenska företag att öka sin export till större delen av Europa. Den kanske största tillväxten finns för industriellt prefabricerade bygg-system i trä. Svensk trähusindustri har kunskapen, men har inte satsat på export i någon större utsträckning. Ett flervåningshus i trä kan byggas på tio veckor. Motsvarande hus i andra material tar tio månader att bygga. Trä är det miljövänligaste byggmaterialet och i kombination med industriell tillverkning säkerställs kvaliteten i hela kedjan.
Med svenska metoder kan vi även erbjuda avsevärt bättre energieffektivitet än andra leverantörer i Europa. Made in Sweden är ett mycket starkt varumärke, som kan ge draghjälp även på marknader där svenska produkter inte är så välkända.

Leif G Gustafsson
vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen