Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / 7 viktiga egenskaper hos Google (och andra innovativa företag)

7 viktiga egenskaper hos Google (och andra innovativa företag)

7 egenskaper hos Google (och andra innovativa företag)

1) Passionerad och innovationsorienterad ledning. Som är kunnig och intresserad av företagets produkt.

2) Öppen organisation. Man har inte råd att göra allt själv. I stället för ”Not invented here” tillämpas Öppen innovation i teknikutvecklingen, där företaget använder såväl interna som externa idéer samt interna och externa vägar till marknaden.

3) Ett systematiskt tillvägagångssätt i hela företaget. Innovation i alla processer från produktutveckling till HR och sälj.

4) Företagskulturen som kompass.  En kontrollmekanism för att släppa loss kreativitet. Eget ansvar hos de anställda. Ledare kan inte styra allt.

5) Ledarna som sociala arkitekter – en förändrad ledarroll. På Google upplevs inte ledarna som de viktigaste. Deras viktigaste uppgifter är att ge en tydlig riktning, prioritera, stötta teamet och ge förutsättningar. Ledarna bestämmer vad och varför men inte hur.

6) Mindre struktur och mer kaos. Strukturen måste vara mindre på grund av högre grad av förändring.

7) Att lära sig av det förflutna och av framtiden. Av framtiden lär man sig genom att testa, minska osäkerheten och ha skalbara system för att testa på användare.
[Källa: Annika Steiber, forskare som doktorerat vid Chalmers tekniska högskola om Googles innovations-arbete]
Foto: Scobleizer/Flickr

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen