Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Vuxen rekrytering breddar företaget

Vuxen rekrytering breddar företaget

Rekrytering är ett återkommande tema i dessa spalter, oftast, med rätta, ur ett problemperspektiv. Branscherna har, tillsammans med övrig industri, förvånansvärt svårt att rekrytera medarbetare på alla nivåer trots goda villkor, utmanande arbetsuppgifter samt ordning och reda.

När det gäller trä- och möbelindustrin är detta extra förvånande, dels med tanke på material men också när det gäller vilka produkter som våra medlemsföretag producerar. På våra medlemmars kontor och i deras fabriker designas och produceras vackra saker, oavsett om det är hus, möbler, golv eller kök. Produkter som så gott som alla dessutom har en positiv relation till. Det är ingenjörskonst och design i en vacker kombination. Att man dessutom i stor utsträckning får arbeta med ett material som bär med sig lösningen på många av samtidens utmaningar gör självfallet inte saken sämre.

Jag tror att svaret på framtidens rekrytering ligger i ett delvis annat förhållningssätt. Vi måste naturligtvis alltid arbeta med utbildningsanordnare på alla nivåer för att säkerställa att det utbildas människor med en framtid hos företagen, som även har rätt kompetens. Något som definitivt kommer att öka i betydelse i framtiden är validering, som innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan användas för att anpassa eller förkorta en utbildning, eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Det finns många människor från olika miljöer och bakgrunder som kan göra stor nytta i arbetslivet även om de formella kompetenserna saknas. Här handlar det vanligtvis om gruppen vuxna som jag tror kommer att spela en mycket större roll i framtidens rekrytering, inte bara genom validering utan även genom Yrkesvux och liknande. De av våra företag som redan i dag rekryterar den här vägen är ofta mycket nöjda, och man får tillgång till mogna medarbetare med bred kompetens som har ungdomsårens sökande bakom sig. I takt med att yrkeslivet dessutom kommer att behöva bli längre kommer allt fler att bli yrkesbytare. Att samla olika kompetenser från ett helt yrkesliv är jag övertygad om kommer att bli en konkurrensfördel för de företag som förmår dra nytta av detta.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen