Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ”Medlemsföretagens fulla potential nås bäst när beslutsfattare vid myndigheter och i politiken får insikt i hur regleringar påverkar vår bransch”

”Medlemsföretagens fulla potential nås bäst när beslutsfattare vid myndigheter och i politiken får insikt i hur regleringar påverkar vår bransch”

Sedan den 17 juni har TMF en näringspolitisk expert, Gustaf Fritz. Han kommer att jobba med påverkansarbete och omvärldsbevakning inom några av TMF:s viktiga branschområden, med stort fokus på bostadspolitik – ett ökat och varierat byggande – samt hållbar utveckling.
Gustaf Fritz, näringspolitisk expert, TMF

Gustaf Fritz, näringspolitisk expert, TMF

Gustaf Fritz är 25 är, kommer från Eslöv i Skåne och är utbildad statsvetare. Han har tidigare arbetat för Centerpartiets ungdomsförbund och Centerpartiet.

Vad gör en näringspolitisk expert på TMF?

– Jag kommer att fokusera på påverkansarbetet och omvärldsbevakning, så att våra medlemsföretag får största möjliga gehör i sina frågor. TMF:s medlemmar gör ett fantastiskt arbete och har stor potential. För att medlemsföretagen ska kunna nå sin fulla potential krävs att beslutsfattare på myndigheter och i politiken har förståelse för hur regleringar påverkar vår bransch, och det är där jag kommer in.

Vilket näringspolitiskt område är mest utmanande för trä- och möbelindustrin just nu?

– Bostadspolitiken har under en lång tid varit eftersatt inom politiken samtidigt som nya regleringar har bidragit till en ineffektiv marknad. Politikerna har börjat vakna och det kommer förhoppningsvis att hända mycket på området under mandatperioden. Det är då extra viktigt att bevaka och ha dialog med beslutfattare så att onödiga hinder inom branschen tas bort och så att nya inte tillkommer.

Vad ser du mest fram emot?

– Att jobba med kunniga och duktiga människor. Jag tycker också att det ska bli spännande att jobba med dessa frågor under en historisk tid. Då vi står inför en bostadskris är trä- och möbelbranschen extra viktig. Det ska bli kul att då förhoppningsvis vara med att lösa ett sådant stort samhällsproblem.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen