Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Trähusindustrin vill ha
nationella byggkrav

Trähusindustrin vill ha
nationella byggkrav

Nyheter I mitten av december presenterade statliga Byggkravsutredningen sin utredning – en release som fick stor uppmärksamhet. Det viktigaste förslaget är att kommunerna inte ska kunna ställa krav som går längre än Boverkets regler, ett förslag som stöttas såväl av trähusindustrin och TMF som Villaägarnas Riksförbund. Enligt utredningen fördyrar särkraven bostadsbyggandet med så mycket som upp till 15 procent.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen