Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Byggkravsutredningen

Tag-arkiv: Byggkravsutredningen

  • Trähusindustrin vill ha
    nationella byggkrav

    Nyheter I mitten av december presenterade statliga Byggkravsutredningen sin utredning – en release som fick stor uppmärksamhet. Det viktigaste förslaget är att kommunerna inte ska kunna ställa krav som går längre än Boverkets regler, ett förslag som stöttas såväl av trähusindustrin och TMF som Villaägarnas Riksförbund. Enligt utredningen fördyrar särkraven bostadsbyggandet med så mycket som…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen