Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Träbyggnadsindustrin leder vägen till framtidens träbyggande

Träbyggnadsindustrin leder vägen till framtidens träbyggande

Den 3 juli tog statsminister Stefan Löfven emot ”Roadmap för industriellt byggande”, industrins färdplan för hur den träbyggande industrin kan bidra till samhällsutvecklingen genom ett ekologiskt och socialt hållbart bostadsbyggande. Planen överlämnades i samband med statsministerns besök vid Stora Ensos sågverk i Gruvön, en del i den sommarturné som för statsministerns del ersatte Almedalen för tredje året i rad.

Färdplanen överlämnades av Per Lynell, Sverigechef Stora Enso, David Johnsson vd TMF, Susanne Rudenstam, kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli, samt Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket.

– Detta är ett nytt sätt att bygga som svarar på vår samtids största frågor: klimatfrågan, jobb i glesbygd och löser bostadsbristen, säger David Johnsson,

vd på TMF.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen