Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / TMF:s styrelse svarar: Vilken är den viktigaste frågan för trä- och möbelindustrin framöver?

TMF:s styrelse svarar: Vilken är den viktigaste frågan för trä- och möbelindustrin framöver?

Henric Fransson, vd BallingslövHenric Fransson FOTOGRAF STEFAN TELL
– Rekryteringsfrågan att vi kan locka ungdomar till industrin i allmänhet och till vår bransch i synnerhet. Vi har många intressanta jobb att erbjuda och det gäller att vi lyckas attrahera ungdomarna. Det är avgörande för branschens framtid.
– Ett annat viktigt ämne är miljö- och hållbarhetsfrågan och att vi fortsätter jobba aktivt med det. Det ska inte ses som en separat fråga utan att införlivas i företagens affärsmodell.

Marcus Westdahl FOTOGRAF STEFAN TELL

Marcus Westdahl, vd EFG Group
– Jag kan inte plocka ut en enskild fråga, utan det handlar om att identifiera och prioritera de frågor som verkligen är viktiga för vår industri. Och att därefter skapa förutsättningar för konkurrenskraft och innovationskraft i vår bransch.

Beatrice K Henriksson, vd Svenska Fönster
– Förutom traditionella arbetsgivarfrågor vill jag lyfta fram två frågor: ökat och hållbart byggande samt kompetensförsörjning. För Trä och Möbelföretagen gäller det att vi verkligen lyfter fram medlemmarnas talan och ger tyngd åt branschen i debatter, mot intressenter och andra aktörer.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen