Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Reinfeldt drog rekordantal till årsmötet

Reinfeldt drog rekordantal till årsmötet

TMF:s årsmöte slog i år deltagarrekord. Närmare 200 personer besökte mötet den 4 maj på i Stockholm där deltagarna fick möta en före detta statsminister, en hjärnforskare och en komiker. Allt samlat under det övergripande temat ledarskap.

TEXT MEDIASPJUTH FOTO STEFAN TELL

Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister, inledde med att ge en inblick i den politiska situation där en växande protektionismen löper som en farsot över flera delar av världen.

– Vi och dom-tänket är den starkaste trenden i vår tid. Men kom ihåg att vi kan lätt bli dom och stängas ute, varnade han.

Reinfeldt belyste några andra trender som kommer att prägla vår framtid på ett mycket kännbart sätt.

– Det ena är digitaliseringen, det är en enorm omvandling som sker och som kommer att påverka alla branscher på ett eller annat sätt.

– Det andra är den demografiska utvecklingen där vi i utvecklingsländerna får en allt äldre population. Europa håller på att bli ett pensionärshem och Afrika en ungdomsgård, sa Reinfeldt.

Vad har då detta med ledarskap att göra? Reinfeldt menar att en bra ledare behöver förstå vad som händer och sin tid – även i det stora perspektivet.

– Allt som sker sätter en fond och påverkar det ni gör. En ledare måste kunna se runt hörnet och ta in förändringarna. Om man inte kan det, är man inte ämnad att leda i vår tid.

– Ledarens uppgift är att inkludera människorna i den förändring som sker, även de som inte upplever förändringen på samma sätt som en själv. Som ledare handlar det om att få människor att våga, att ta steg och, tro mig, det finns inget svårare. Men hur fattar man rätt beslut och hur fungerar egentligen hjärnan? Moderator Jan Bylund passade över frågan till Marie Ryd, hjärnforskare.

– Stora beslut ska inte fattas under stress. Vi tappar förmågan att känna rätt om vi inte mår bra. Även reflektionen blir sämre om man har ett stressat mentalt sinnestillstånd, sa Ryd. För att undvika stress behöver hjärnan tas om hand och det gör man bland annat genom att låta hjärnan få koppla av ibland och drömma sig bort. Helst fem minuter per timme.

– Hjärnans olika nätverk och system samverkar med varandra men stimuleras på olika sätt. Därför är det både viktigt med fokus och med drömmeri, säger Marie Ryd.

Föreläsningarna var en del av TMF:s årsmöte som i år lockade rekordmånga deltagare. Sedan två år satsar TMF på ett heldagskoncept, där kända, intressanta talare kompletteras med årsmöten för 4-5 branschgrupper. Och  uppenbarligen har upplägget blivit en framgång och ny tradition.

– TMF:s årsmöte har förvandlats från ett obligatorium för de närmast sörjande till en mötesplats för engagerade företagare i trä- och möbelindustrierna. Kontakter knyts och synergier skapas, säger TMF:s vd David Johnsson.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen