Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / TMF lanserar nya kontorsmöbelindex

TMF lanserar nya kontorsmöbelindex

TMF har tillsammans med Kinnarps, Martela, Scandinavian Business Seating och EFG tagit fram tre nya kontorsmöbelindex; planmöbler, arbetsstolar samt övriga möbler. Dessa kommer att ersätta det ursprungliga kontorsmöbelindexet från 1994 som visade prisutvecklingen för hela gruppen kontorsmöbler. Syftet med förändringen är att få fram ett mer rättvist index för prisutvecklingen.

Kontakta Yvonne Identeg på TMF om du vill prenumerera, yvonne.identeg@tmf.se.

OBS! För detaljerat index på tmf.se krävs medlemsinloggning.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen