Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Möbelfakta firar 100

Möbelfakta firar 100

För två år sedan lanserades nya Möbelfakta. 100 möbler är redan märkta och många står på tur. Men viktigast av allt: Möbelfakta har vunnit upphandlarnas förtroende. 

Cecilia Ask Engström, chef för TMF:s branschutveckling samt ansvarig för Möbelfakta.

En kontorsstol från debutanten Frapett blev i slutet av 2012 möbel nummer 100 att märkas med nya Möbelfakta. En viktig milstolpe, konstaterar Cecilia Ask Engström som är chef för TMF:s branschutveckling samt ansvarig för Möbelfakta.

– Vi hade 100 märkta möbler/möbelserier som mål 2012 och den gränsen är passerad med råge. Det intresse som vi märkte redan vid starten har förstärkts under året.

Ambitionen med Möbelfakta är att bringa ordning i sammanhang där kraven på kvalitet, miljö- och hållbarhetsarbete är höga, men också mycket varierande. Det gäller inte minst upphandlingar för offentlig miljö där stat, landsting, kommuner och privata aktörer ofta formulerar sig olika.

Möbelfakta har baserats på europeiska kvalitets- och miljökrav medan kraven inom socialt ansvar följer FN:s uppförandekod. Med andra ord ett väldigt internationellt gångbart system. Varje märkt möbel har sedan testats fysiskt i ett ackrediterat laboratorium.

Kontinuerligt ses innehållet över av TMF:s Tekniska Kommitté för möbler där kommittén utvärderar gällande kriterier i systemet och tar ställning till förändringar.

– Tanken har varit att etablera ett märkningssystem för  samtliga aktörer på möbelmarknaden där vi stärker industrins konkurrenskraft genom att lyfta fram kvalitet, miljö och socialt ansvar, säger Cecilia Ask Engström.

2012 har varit intensivt för Möbelfaktagruppen.

– Vi har bland annat bjudit in till olika seminarier och tagit fram en upphandlingsguide. Ett arbete som har gett resultat. Fler kommuner och landsting ställer i dag krav på att möblerna i en upphandling ska uppfylla Möbelfakta eller motsvarande, säger Cecilia.

Bland de företag som ökat på sitt Möbelfakta-sortiment på sistone, och som ståtar som ”meste märkaren” så här långt, finns Edsbyverken med 20 märkta möbler.

Möbelfakta ska även underlätta för producenterna – och för deras underleverantörer – i upphandlingsprocessen. Med en märkt möbel kan producenten känna sig säker i kommunikationen med upphandlaren och spara tid på pappersarbetet.

– Möbelfakta är ett bra stöd till många mindre företag med begränsade resurser. Där är det ofta vd:n som håller i hållbarhetsfrågor och då kan Möbelfakta göra stor skillnad. Även för det större företaget med en etablerad hållbarhetsorganisation är effektivitetsvinsterna betydande, menar Cecilia Ask Engström.

Därmed inte sagt att man kan släppa allt ansvar och förlita sig på Möbelfakta?– Nej, producentansvaret är och förblir producentens. Men då vi följer utvecklingen inom kvalitet-, miljö- och socialt ansvar mycket noga, är du som medlem alltid uppdaterad om de senaste kraven. Det gör omvärldsbevakningen betydligt lättare.

Rent praktiskt går det till så att en eller flera medarbetare skickas på kurs hos Möbelfakta och därmed skaffar sig möjligheten att få deklarera och märka möbler. Tanken är att produktutvecklare, kvalitets-, miljö- eller upphandlingsansvariga ska få strategiska redskap att med sig hem. Med jämna mellanrum förbehåller sig sedan Möbelfakta rätten att utföra stickprovskontroller av godkända Möbelfaktaproducenter.

Till dags dato har 49 svenska producenter gått med i Möbelfakta och under 2013 räknar Cecilia Ask Engström med fler.  Ambitionen är att nå ut till hemmöbelproducenter.

– Även här finns ett stort behov av en gemensam kvalitetsmärkning.

Dessutom har Möbelfakta en vision om att på sikt göra märkningssystemet till en nordisk angelägenhet.

Text Amelie Bergman/TMF

Mer om Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för den svenska möbelbranschen som introducerades av Möbelinstitutet 1972.  Sedan 2002 ägs och förvaltas Möbelfakta av TMF. I slutet av 2010 lanserades en uppdaterad, tredje version av systemet.

Alla möbelproducenter kan bli medlemmar i Möbelfakta. Årsavgiften 2013 är 3 000 kronor (6 000 för ickemedlem). För att få märka möblerna krävs en utbildning via Möbelfakta. För medlemmar i TMF kostar denna 4 000 kronor inklusive märkning av fem produkter (8 000 för ickemedlemmar). Därefter tillkommer 1 000 per produkt (2 000 för ickemedlem). Varje produktvariant måste testas och laboratoriets arbete ingår inte i avgiften.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen