Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / ”Tillgången på trä är ett växande problem”

”Tillgången på trä är ett växande problem”

Philip Buisseret_TMFPhilip Buisseret är generalsekreterare för CEI-Bois, den europeiska träindustri­federationen. Det är hans jobb att företräda den mångskiftande träbranschen på EU-nivån.

Vad står på överst på dagordningen för er det här året?
– I toppen när det gäller policy finns de europeiska programmen och åtgärderna för att stimulera användandet av träprodukter längre ner i flödet, särskilt när det gäller byggande och renoveringar. Tillgången på trä för vår industri är ett växande problem för en rad sektorer. Vi jobbar även med de regelverk som trä­produkter måste förhålla sig till. Där är utvecklandet av metoder för att mäta miljöprestanda för material och produkter viktig, men också frågor om luftkvalitet inomhus (VOC och formaldehyd).

Det finns ju olika perspektiv hos era medlemsorganisationer. I norra Europa föredrar man ofta inte tvingande lagar när det gäller arbetsmiljön. I norr finns också ett större fokus på frihandel och avståndstagande från protektionistiska åtgärder. Hur arbetar CEI-Bois med sådana regionala skillnader mellan medlemmarna, för att kunna ta fram en gemensam hållning?
– CEI-Bois är ju just en kon­fe­dera­tion av såväl europeiska sektors­federationer som nationella sammanslutningar. Nationella sammanslutningar har också ofta samma sammansättning, av flera sektorer. Därför diskuteras de flesta frågor först med sektorsfederationerna, för att komma fram till en branschståndpunkt. Om det inte går, får varje sektor komma fram till sin egen ståndpunkt. Om sektorerna lyckas komma till ett första utkast till en positionering för branschen – eller en majoritet av den – så får de nationella sammanslutningarna sedan ge sina bidrag. CEI-Bois strävar efter konsensusbeslut, men det är inte alltid möjligt.

Du har suttit på den här posten i ­närmare ett halvår, i dystra ­ekonomiska tider. Hur tänker du om din första tid på CEI-Bois?
– Med tanke på att jag kommer från stålsektorn så måste jag nu verkligen ta alla olika synpunkter bland medlemsorganisationerna i beaktande. CEI-Bois har många röster. När alla dessa röster upprepar samma budskap, hörs det budskapet högre. Och det är vår styrka.

Fakta/Philip Buisseret
Gör: general­sekreterare för CEI-Bois sedan ­starten av 2013.
Bakgrund: jurist med lång erfarenhet av att företräda och leda branschorganisationer på EU-nivå. ­Kommer ­närmast från stål­sektorn, har tidigare företrätt ­organisationer inom service- och ­dryckesbranscherna.

CEI-Bois representerar träindustrin på Europanivå och företräder 380 000 företag, med ungefär tre miljoner anställda över hela EU.

Text: Gabriel Stille

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen