Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Svensk medvind – nu är det läge att satsa

Svensk medvind – nu är det läge att satsa

Svensk ekonomi fortsätter att gå starkt. Årets andra kvartal steg BNP med 2,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Detta trots oron inom euroområdet, bland annat minskade Spaniens BNP med en procent.
Trots den starka kronan, som fortsätter stärkas, är det främst exporten, som bidrar till BNP-ökningen. Hushållens konsumtion ökade liksom investeringar i näringslivet, exklusive bostäder. Kraftigt minskat nybyggandet av småhus och lägre bostadsinvesteringar bidrog till att bruttoinvesteringarna bara stod för en liten del av BNP-ökningen. Investeringar i bostäder minskade med närmare tio procent under andra kvartalet. Regeringen verkar inte påverkas av den dramatiskt växande bostadsbristen.
När uteblivna investeringar i bostäder drar ned BNP kanske även Finansministern reagerar.

Den starka exporten har naturligtvis flera förklaringar. Kvaliteten på våra produkter och tjänster är hög. Svenska företags anseende som pålitliga leverantörer har stärkts i den turbulens som eurokrisen skapat.
Krisländernas vanskötta ekonomier har blottat brister även i bankväsendet och minskat förtroendet för deras företag. Läget är utmärkt för att stärka våra positioner på exportmarknaderna.

Vidare spelar ju priset en viktig roll. Våra arbetskraftskostnader är bland de högsta och kronan är mycket stark. Hur kan då exporten öka. Svaret är effektivitet och produktivitet. Tillverkningen automatiseras och flödena effektiviseras. En viktig faktor är också anpassning till kundernas behov och efterfrågan. Vi möter ofta kommentarer att svenska möbler är så funktionella. Andra argument är vårt miljötänkande och ansvar för arbetsmiljön.

För att stärka oss ytterligare krävs ökad kompetens inom flera områden. Temat i detta nummer av Trä & Möbelforum är innovation. Vår industri har mycket att erbjuda dagens ungdomar inom produktutveckling, design, marknadsföring och produktion.
Det ställer krav på skolväsendet, att matcha industrins behov med utbildningar som efterfrågas.

Leif G Gustafsson
vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen