Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Given arena för angelägna frågor

Given arena för angelägna frågor

TMF är sedan flera år en given aktör i Almedalen och i år fanns man med på tre seminarier. Två av dem var i samarbeten med andra bransch- och arbetsgivar­organisationer. Respektive seminarium bjöd på fullsatta rader samt angelägna diskussioner.

TMF och VVS Företagen har, både tillsammans och var för sig, under flera år drivit frågan om renovering av Miljonprogrammet, bland annat genom seminarier. Under Almedalen 2012 återvände man till ämnet men la till frågan om finansieringen av upprustningen av rekordårens bostäder och den socioekonomiska aspekten för vårt samhälle.
Det välbesökta seminariet samlade representanter från politik, forskning och näringsliv – däribland Miljöpartiets Yvonne Ruwaida och Moderaternas Anti Avsan. I paneldiskussionen var deltagarna överens om att det är en omöjlighet att hitta enskilda lösningar. Man måste se sambandet mellan samhälle, privat ägande och, inte minst, arbetsmarknaden. Och det behövs tydligare spelregler mellan samhälle och fastighetsägare.

”Politiker – ta ert ansvar och äg debatten!” var ett av budskapen när möbelbranschen samlade politiker och andra intressenter för att tala om pirat­kopiering. TMF:s kampanj heter ”Inget slår originalet” och nu ställdes frågan ”Finns en framtid utan original”?
En av de mest engagerad är Johan Lindau, Blå Station. Han uppmanade politikerna att agera bättre. Riksdagsledamöterna Krister Örnfjäder (S), Olof Lavesson (M) och Pär Åsling (C) var överens om att det är positivt att branschen diskuterar åtgärder och hur lagstiftningen kan få mer verkan. Som svar på frågan om originalen har en chans, svarade forumet enigt ja!
På TMF-seminariet, ”Nya avtal för nya jobb”, i samarbete med Skogsindustrierna, lanserades en modell för att halvera ungdomsarbetslösheten med ”Kollektivavtal Light”. Läs mer i David Johnssons krönika.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen