Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Starkt samband mellan export och välfärd

Starkt samband mellan export och välfärd

Sverige är i ett globalt perspektiv en mycket liten och mycket exportberoende nation. Den största delen av den välfärd vi tar för given betalas med intäkter från utrikeshandeln. I huvudsak är det industrisektorn i vid bemärkelse som står för exporten.

David-Johnsson-vd-tmfEnligt statistik från SCB omfattade den samlade exporten av varor från Sverige hittills i år 91,9 miljarder kronor. Till detta kommer råvaru- och tjänstexport. Den samlade exporten bidrar till ett betydande överskott i handelsbalansen vilket i sin tur skapar sysselsättning och skatteintäkter till Sverige. Som nation exporterar Sverige mer per invånare än USA och Kina tillsammans. På samma sätt som det finns ett samband mellan företagande och välfärd finns det ett tydligt och direkt samband mellan export och välfärd.

Internationell handel gör det möjligt för dem som är bäst på att leverera en viss vara eller tjänst att sälja den i många länder. Detta gör att konkurrensen ökar och att konsumenterna världen över får mer för pengarna. De länder som varit öppna för frihandel med resten av världen är därför de länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen. Som framgångsrik exportnation har Sverige sedan 1800-talet varit en mycket frihandelsvänlig nation.

För närvarande pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal som, om de lyckas, kommer att bidra till att skapa tusentals nya arbetstillfällen i Sverige. EU är USA:s största handelspartner och USA är EU:s. Tillsammans står vi för en tredjedel av världshandeln.

För det enskilda företaget innebär export en möjlighet att få tillgång till nya marknader, ny kunskap och nya möjligheter. Export skapar dessutom fler ben att stå på. Nya nationer har etablerat sig som starka ekonomier på världsscenen och en växande medelklass i exempelvis Kina, Indien, Brasilien och Ryssland använder i tilltagande grad även svenska varor. Detta innebär enorma möjligheter för de företag som kan och vill ta chansen.

Bland TMF:s medlemsföretag finns många oerhört duktiga och framgångsrika exportföretag, men det finns också de som ännu inte tagit steget fullt ut. Jag är övertygad om att fler företag har möjlighet och förmåga att genom export ytterligare utvecklas och växa.

David Johnsson

vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen