Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ”Stäng inga dörrar. Bygg dem.

”Stäng inga dörrar. Bygg dem.

TMF inledde 2020 med att lansera ungdomskampanjen ”Stäng inga dörrar. Bygg dem.” som ingår i det nya konceptet Framtiden är i dina händer.

tmf.facebook_topbanner

Syftet med kampanjen – som sker i flera nedslag, bl.a. med kortare filmer – är att attrahera fler unga (14–16 år) till branschen genom att lyfta de möjligheter som gymnasieprogrammen för trä-och möbelindustrin erbjuder.

”Stäng inga dörrar. Bygg dem.” kommer att synas i våra sociala kanaler där målgruppen unga befinner sig, för att sedan kompletteras med printannonser i utvalda lokala medier. Annonsen riktar sig framför allt till den sekundära målgruppen föräldrar.

– Ungdomsbarometerns siffror visar att unga generellt har en låg kännedom om vad en yrkesutbildning innebär och att de även påverkas av föräldrarna i sina yrkesval.

Vi hoppas kunna förändra den bilden och i stället öka attraktionskraften, säger Mikaela Pietrzak.

Medlemsmaterial Du som jobbar på ett av TMF medlemsföretag har möjlighet att ladda ned medlemspecifikt kampanjmaterial via tmf.se att använda i egna kanaler eller presentationer. Materialet får användas i två år – till och med den 1 januari 2022. Observera att det krävs inloggning.

Läs mer på tmf.se/framtidenaridinahander

– fakta, röster och annat inspirerande för alla som funderar på att välja en av våra utbildningar.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen