Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Okategoriserade / Avtal20: Industrins konkurrenskraft får inte äventyras

Avtal20: Industrins konkurrenskraft får inte äventyras

Avtal20 är i gång och den 20 december utväxlades avtalsyrkanden mellan Trä- och Möbelföretagen, TMF, och motparterna GSfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. TMF:s yrkanden tar fasta på att konkurrenskraften hos de svenska företagen ska kunna bibehållas och helst förbättras, samtidigt som alla konjunkturindikatorer pekar på sämre tider.
yrkande1_tmf

Per-Olof Sjöö, ordförande i GS-facket, Madelene Engman, avtalssekreterare i GSfacket, Eva Glückman, förhandlingschef på TMF, samt David Johnsson, vd på TMF.

– Våra medlemsföretag konkurrerar i allt högre utsträckning på en global marknad, samtidigt som industrins produktivitet minskar och arbetskraftskostnaderna ökar. Det finns inte utrymme för kostnadsökningar som försämrar svenska företags konkurrensförutsättningar, säger David Johnsson, vd på TMF.

– Vi är på väg in i en lågkonjunktur som ingen kan veta vare sig omfattningen av eller hur länge den kommer att pågå. Sverige behöver kollektivavtal som stärker även mindre företags möjligheter att överleva sämre tider och helst också ha något försprång mot utländsk konkurrens när världskonjunkturen väl vänder.

De fackliga avtalskraven handlar – förutom generellt löneutrymme – om förändringar inom arbetsmiljö, jämställdhet, arbetstider och pensionsvillkor. Vidare innebär kraven ökade administrativa bördor för arbetsgivarna. Sammantaget motsvarar kraven höjda arbetskraftskostnader långt utöver de tre procent i löneökningar som ingår i fackens krav.

– TMF:s kollektivavtal måste vara anpassade för den verklighet som våra medlemsföretag befinner sig i, det gäller särskilt arbetstiderna. Ska våra företag finnas kvar så måste det ske förändringar i avtalen, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen