Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Säkra kassaflödet i osäkra tider

Säkra kassaflödet i osäkra tider

I osäkra tider blir ett stabilt kassaflöde särskilt viktigt för att säkerställa att företaget kan svara upp mot förväntningar från kunder och anställda, och i förlängningen överleva. Via TMF:s ramavtal med kredithanteringsföretaget Intrum – en exklusiv medlemsförmån – finns mycket pengar att spara för medlemmar.

Siv Hjellegjerde

Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef för Intrum Sverige

Endast veckor återstår av 2020, men det står redan klart att det här året kommer att gå till historien som ett av de mer dramatiska för människors liv och hälsa, såväl som för näringslivet.

Många företag lever fortfarande i ovisshet över hur den utdragna pandemin ska påverka såväl den egna verksamheten som Sveriges ekonomi. I osäkra tider blir ett stabilt kassaflöde särskilt viktigt för att säkerställa att företaget kan svara upp mot förväntningar från kunder och anställda, och i förlängningen överleva.

Kredithanteringsföretaget Intrum genomför varje år en undersökning bland tiotusen europeiska företag, varav 500 svenska, för att få företagens egen röst om hur de påverkas av betaltider och sena betalningar. Resultatet sammanställs i European Payment Report, som i år visar att bristande likviditet till följd av sena och uteblivna betalningar blivit ett större problem i pandemins spår.

Tre fjärdedelar av de ekonomichefer och företagsledare som medverkade i årets undersökning uppger att de pressas att acceptera längre betalningstider än vad de känner sig bekväma med; en ökning från 55 procent i 2019 års undersökning. Samtidigt svarar 4 av 10 (41 procent) att de tror att risken att inte få betalt av företagets kunder kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket också är en betydande ökning jämfört med förra året (19 procent).

– Pandemin har medfört kärvare tider för många företag och hälften av de svenska företagsledare som medverkade i vår undersökning anser att Sverige antingen befinner sig i en lågkonjunktur eller kommer göra det om ett år. Samtidigt svarar nästan lika många, 45 procent, att en lågkonjunktur skulle få allvarliga konsekvenser för det egna företaget, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum Sverige.

Samtliga medverkande företag uppger att man under 2020 kommer att vidta någon form av åtgärd för att säkra upp företagets likviditet inför en stundande lågkonjunktur. Tre av tio (30 procent) svarar att man kommer att öka sina amorteringar, medan nästan lika många uppger att de kommer att bli mer försiktiga med att ta upp nya ån. Därefter hör att säkerställa att företaget får betalt från sina kunder (27 procent) och minska företagets kostnader (27 procent) till de vanligaste planerade åtgärderna.

– Svenska företag tycks vara eniga om behovet av att rusta verksamheten för att kunna möta kärvare tider. Att säkerställa att de egna kunderna betalar i tid hör till en av de viktigaste åtgärder som kan vidtas, eftersom det har en direkt effekt på kassaflödet, fortsätter Martinsen.

Intrums European Payment Report pekar också på att snabbare betalningar skulle kunna bidra till långsiktigt ökad konkurrenskraft för svenska företag. Fler än hälften av de medverkande företagen uppger exempelvis att man skulle kunna utveckla sitt produkterbjudande eller expandera utomlands om man fick betalt snabbare, och drygt 6 av 10 svarar att de skulle kunna satsa mer på digitala innovationer.

– Årets resultat är ett kvitto på hur viktigt sunda betaltider är för att trygga den löpande verksamheten i tider av ekonomisk osäkerhet, men också för att möjliggöra långsiktiga investeringar som kan hjälpa företaget att stå starkare på andra sidan krisen. Att betala i tid är centralt i ett hållbart näringsliv och för att hjulen i samhällsekonomin ska fortsätta snurra, avslutar Martinsen.

Säkra ditt kassaflöde

1 Se till att fakturan blir rätt från början

Ibland beror en utebliven betalning från en kund varken på slarv eller oförmåga att betala, utan på att den faktura som skickats till kunden saknar nödvändig information eller rentav är felaktig. Ett bra första steg mot att få betalt i tid är att alltid stämma av att din faktura är korrekt, innehåller tydlig information om vilken produkt eller vara som kunden har köpt, vilka betalningsvillkor som gäller och vilka avgifter som tillkommer om kunden inte betalar i tid. Genom att fakturera så snabbt som möjligt kan du förbättra chansen att kunden ska prioritera din faktura.

2 Ta hjälp av en krav och kreditpolicy

En skriftlig rutin för hur ditt företag ska agera om en kund inte betalar vid förfallodatum, eller inte betalar alls, kan underlätta för alla på företaget att veta hur och när man ska vidta åtgärder.

3 Fånga upp sena betalare med inkasso

Om en kund uteblir med betalning kan ett inkassoföretag hjälpa dig att skicka ett inkassokrav. Betalningskrav från inkassoföretag brukar prioriteras.

Hela European Payment Report 2020 finns tillgänglig HÄR!

MEDLEMSFÖRMÅN:

TMF sparar pengar åt medlemmar – få snabbare betalt genom att nyttja ramavtalet TMF samarbetar med Intrum för att hjälpa våra medlemsföretag med inkassohantering. Via ett anslutningsavtal, speciellt framtaget för våra medlemmar, kan du enkelt och helt kostnadsfritt registrera dig som kund och börja lägga upp ärenden digitalt i Intrums kundportal Intrum Web. Kontakta Martin Dahlerus på Intrum för att få tillgång till anslutningsavtalet: martin.dahlerus@intrum.com.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen