Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen

Profilen

 • ”Vi blir bättre tillsammans”

  Catherina Fored blickar hon framåt. Under valåret 2014 står bostadspolitiken och diskussionerna om det hållbara samhället högt agendan.

 • ”Biobaserade byggnader är första steget”

  ”Biobaserade byggnader är första steget”

  Charlotte Bengtsson är bonddottern som gick på Chalmers i början av 90-talet för att bli ingenjör inom väg och vatten. Nu har hon valts in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

 • ”Det finns mycket kunnande i regionen”

  I Burträsk, i det inre av Västerbottens kustland, har WB Trä vuxit fram till ett framgångsrikt specialsnickeri med ett trettiotal anställda. Både företaget och vd:n Mattias Jonsson har också rest sig ur en svår situation när Mattias far, som ledde företaget, plötsligt avled.

 • ”Det gäller att följa utvecklingen”

  ”Det gäller att följa utvecklingen”

  När det väl blivit enkelt att skriva ut i 3D, så kommer frågan – vad ska vi skriva ut? Caroline Waleruds Volumental levererar en webbaserad tjänst som ger en lösning på problemet.

 • ”Jag är nog inte så mycket förvaltare”

  Bertil Lindström har fått Brittgården i Tibro, ett unikt men förfallet bostadsområde från rekordåren, att återfå sin forna glans. När den tidigare möbelmetropolen satsar på en ny vår är Bertil Lindström högst delaktig.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen