Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / Låt tekniken komma in

Låt tekniken komma in

Claudia Olsson, Vd på företaget Exponential Holding, föreläser återkommande på Singularity University på Nasa Ames Campus och håller utbildningar och inspirationsföreläsningar för svenska företag.

Claudia Olsson, Vd på företaget Exponential Holding, föreläser återkommande på Singularity University på Nasa Ames Campus och håller utbildningar och inspirationsföreläsningar för svenska företag.

Tiden då företag kunde nöja sig med en digital strategi är förbi. Nu behövs en genomgripande omställning till en digital värld. Claudia Olsson hjälper trä- och möbelföretagen att förbereda sig för kommande tekniklösningar. 

TEXT LISA ROSMAN

Digitalisering innebär bland annat effektivitetshöjningar där mer kan göras med mindre resurser. Ett sätt att åstadkomma mer, på ett säkrare och hållbarare sätt. Den tekniska utvecklingen öppnar upp för företag att expandera och variera sin verksamhet.

– Digitaliseringsgraden ökar och företag som vill vara framgångsrika behöver förbereda sig utifrån var den tekniska utvecklingen kan vara om ett par år, inte var den finns i dag, säger Claudia Olsson, expert inom exponentiell teknikutveckling, som bland annat driver företaget Expontential Holding och återkommande föreläser på Singularity UniversityNASA Ames Campus.

Hon tror att vi med dagens teknik och processer kan effektivisera arbetet, vilket gör att företag kan nå en större marknad och frigöra tid för vidare expansion och produktutveckling.

– Företag kan ta fler roller inom samma värdekedja eller identifiera gränsöverskridande möjligheter för tillväxt. Förut behövde man ha koll på den senaste utvecklingen i sin nisch, nu måste man ha ett bredare perspektiv.

Utmanare kan komma från oväntade håll då tekniken medfört mycket större möjligheter att skapa egna lösningar.

– Till exempel behöver aktörer inom trä-och möbelbranschen förstå hur syntetisk biologi och nya material kommer att påverka utbudet framöver. Det kan även vara bra att följa med i drönarutvecklingen och se hur deras potential för plantering, övervakning och leverans kan påverka värdekedjan, säger Claudia Olsson.

Men hur ska man veta vilka tekniktrender man ska satsa på?

– Ett gott råd är att hålla sig à jour med vilka tekniker som har stor potential för genomslag. Att tidigt skapa sig en förståelse för den tekniska utvecklingen gör att man står bättre rustad för att implementera den i det egna arbetet när tiden är mogen.

– Blockkedjeteknik kan hjälpa bolag att ha bättre koll på flöden av insatsvaror och deras ursprung, teknik för visualisering kan ge kunderna möjlighet att i det fysiska rummet se hur framtida möbler kommer att se ut och flexibla robotar kan stötta själva tillverkningsprocessen.

I en bransch där hantverket är så viktigt blir det centralt att förstå vilken funktion tekniken kan fylla framöver.

En annan vanlig rädsla som Claudia Olsson möts av på sina föreläsningar är att digitalisering och automatisering kan effektivisera bort tjänster.

– Det är till viss del sant. Många jobb kompletteras och ersätts av nya system. Det innebär att vi behöver utveckla färdigheter inom områden där vi har försprång och robotar inte klarar av att vara lika flexibla, medvetna, kreativa och problemlösande.

SÅ LYCKAS NI MEDDIGITALISERINGEN

1. Förstå utvecklingen, inte bara tekniskt utan även socialt. Vilka drivkrafter får miljontals människor att ladda upp foton på Instagram, visa filmer på Snapchat och leta efter låtsas-monster med Pokémon Go? Vad innebär drivkrafterna för er?

2. Odla en kultur av kontinuerligt lärande på alla nivåer – vår kunskapsinhämtning behöver utvecklas parallellt med den tekniska utvecklingen. Gör lärande till en integrerad och självklar process för alla i företaget.

3. Tänk och agera som ett exponentiellt företag – bygg för världen du förväntar dig om 3–5 år för att möta utvecklingen med rätt produkter och tjänster i rätt tid. Omdefiniera branschen, företaget och ert värdeerbjudande kontinuerligt.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen