Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Möt framtidens produktion
Sherwin-Williams

Möt framtidens produktion

Trä- och möbelindustrin måste snabbt digitaliseras och automatiseras för att klara den tuffa konkurrensen. Hans Reich hjälper svenska företag att se över och effektivisera sin verksamhet. Här är hans bästa tips för en modernare och smartare produktion.

TEXT OSKAR HAMMARKRANTZ

1. Minimera det som inte skapar värde

För att bli effektiv och klara konkurrensen gäller det att minska det som inte skapar värde, alltså det kunden inte är villig att betala för. Bli en ornitolog och gå runt och identifiera slöserier. I slutändan handlar det om att göra så stor andel av tiden på jobbet som möjligt fakturerbar. Ofta går det att reducera:

■ Lager och ytbehov

hans reich 2

Hans Reich, Chalmers. Hjälper via utbildningsprogrammet Produktionslyftet många svenska företag att se över och effektivisera sin verksamhet.

■ Hur transporter hanteras

■ Bundet kapital till omarbete

■ Överproduktion

■ Överarbete

■ Väntan på information

■ Onödiga rörelser (var finns verktygen?)

■ Energianvändning

■ Överförbrukning av saker som el, vatten och tryckluft

2.Få med alla

Det gäller att utnyttja alla de anställdas kompetens. Alla ska jobba med att hitta och få bort slöserierna. Hur duktig produktionschefen än är är hen inte bättre än alla 100 anställda tillsammans.

3. Hitta meningen med jobbet

Sitt ner med personalen och ställ frågan: ”Varför går vi till jobbet?” Jo, det handlar om att få nöjda kunder som betalar, nöjda medarbetare som tycker det är kul att gå till jobbet, nöjda ägare eller aktieägare som kan göra en vinst och ett nöjt samhälle som uppskattar vad företaget bidrar med.

4. Skapa principer

Att skapa principer att jobba utifrån gör det enklare att fatta rätt beslut. Exempelvis har Toyota 14 principer som genomsyrar hela verksamheten och som alla anställda kan luta sig mot. En tydlig målbild skapar trygga, beslutsmässiga medarbetare och får personalen att tillsammans dra mot samma mål.

5. Ta in hjälp

Förändringar kan vara svåra att göra själv, så ta gärna in en expert som kan fungera som en lekledare. Men experten ska bara hjälpa dig att kartlägga. Hen ska sedan inte förändra åt dig. Det är som att göra barnens matteläxa, barnen lär sig inget då. Utbilda er själva i effektiv produktion.

6. Välj rätt automatisering

Om man bara stoppar in maskiner i produktionen utan att ta bort slöserierna först skapar man ofta bara mer slöserier. Försök i stället automatisera ställtiderna, alltså då man inte tjänar pengar, snarare än produktionen. Att korta ställtiderna kan jämföras med effektiv fotboll, att snabbt kunna ställa om från anfall till försvar och tvärtom. När laget är bra kan automatiseringen faktiskt hjälpa människorna.

7. Var flexibel

Det gäller att bygga in en flexibel automatisering så att man hela tiden kan anpassa produktionen och produkterna efter kundernas nycker. Man måste kunna leverera precis det kunderna vill ha, i rätt kvalitet, i rätt mängd, i rätt tid och på rätt ställe direkt från produktionen.

8. Titta åt rätt håll

Trä-och möbelindustrin ska inte nödvändigtvis titta på andra företag inom branschen för att lära sig, utan snarare på de allra bästa företagen totalt sett. Exempel på duktiga svenska företag som ställt om sin produktion för framtiden är bland annat Scania, Embalator, Autoliv och Nilsson Special Vehicles.

5 VÄGAR FRAMÅT FÖR BRANSCHEN

Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF, guidar till hur företag inom trä- och möbelindustrin ska kunna möta framtiden.

Anders Rosenkilde

Anders Rosenkilde,

– Generellt kan man säga att vår bransch ligger efter andra branscher när det gäller digitalisering och automatisering, även om det finns duktiga undantag. De små företagen med 10–20 anställda kommer att få det svårt att överleva om de inte ser över produktionen. De nästan måste automatisera om de ska ha en chans, säger Anders Rosenkilde.

1. Börja smått

Man behöver inte köpa en robot för två miljoner kronor. I stället kan man börja med att exempelvis programmera alla mått i stället för att ställa dem manuellt. Man kan också se över hur man hanterar gods och liknande, eller kanske se över förpackningsmaskinerna.

2. Gör en analys

Behöver vi ha hela kedjan eller kan vi ta bort vissa delar av produktionen? Behöver vi exempelvis ha en egen lackeringsanläggning eller kan vi lägga ut det på någon och därmed slippa utsläppskrav och dyra reningsanläggningar?

3. Tänk framåt

Miljöfrågor kommer inte att försvinna, och inte heller kravet på hållbarhet. Det är här för att stanna och blir allt mer en konkurrensfördel. Företagen måste bli bättre på att se till att deras produkter i framtiden är demonterbara. Vi kan inte bara använda nytt material hela tiden utan måste bli bättre på att återanvända.

4. Utnyttja bristerna

Vår bransch kan faktiskt ha lättare att ställa om till en digitaliserad värld, eftersom man ligger lite efter. I många andra branscher, där man var snabbare att komma i gång, är man i dag inlåsta i enorma it-system som är dyra och krångliga att förändra. Våra medlemmar kan i många fall hoppa över flera led och direkt börja använda modern och kostnadseffektiv teknik.

5. Renodla

Försök lägga arbetstid och resurser på kärnverksamheten, alltså det man är duktig på, som exempelvis snickeri. I dag går mycket av arbetstiden åt till förpackning och distribution, saker det är svårt att ta betalt för.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen