Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / J*#€a (sk)it-system
Sherwin-Williams

J*#€a (sk)it-system

JS-color-240-dpi
Arbetsplatser måste bli bättre på att greppa den digitala arbetsmiljön som helhet och
 hur den påverkar medarbetarna. Det tycker Jonas Söderström, författare till boken Jävla skitsystem.

Text Anders Landén Foto Lars Lundqvist

Sedan it-systemen slog igenom på bred front på arbetsplatserna för cirka 20 år sedan har företag satsat mycket och stort på ny it-teknik. De positiva effekterna som utlovats har inte alltid infriats och ibland har företagen förlorat i produktivitet.

– Kommersiella produkter tävlar med varandra, vilket tvingar dem att bli bra. I dag finns flera riktigt bra tjänster för företag som funkar via webben. Har man ett stort och dyrt system som styr en hel industri så byter man inte i en handvändning och kunderna har blivit inlåsta. I den offentliga sektorn är det en lång investeringskurva för utvecklarna. Det är enklare att arbeta med en kommersiell app än att lägga utvecklingstimmar på något som kanske inte går till upphandling.

De it-system som används ska utvecklas för att lösa användarnas problem och ge dem makt över arbetssituationen. Men riktigt så ser det inte ut.

– Fler är medvetna om problemen i dag och engagerar oftare till exempel en informationsarkitekt. Men systemen blir fler och fler och används ofta på olika sätt. Ett kortkommando i ett av systemen kan i ett annat system göra att du tvångsavslutar. Fler system ökar också stressen, säger Jonas Söderström.

Jonas listar åtta vanliga problem som ofta uppstår och försämrar arbetsmiljön. Vanligtvis är det den samlade bilden av problem som ökar sjukfrånvaron och orsakar stresskänslor och ångest.

– För att inte försämra arbetsmiljön bör företag ha vettiga införanden av system. Lägg inte in nya under arbetstoppar och undvik att föra in tre samma vecka.

För att komma till rätta med problemen ger Jonas tre grundförutsättningar. Den första är att fler ska inse att svårhanterliga it-system är ett reellt problem. Den andra är att organisera sig och få arbetsmiljöombud och skyddskommittéer att driva frågan. Den sista är att våga ta den digitala arbetsmiljön och den kognitiva ergonomin på allvar. Fler på beslutande positioner måste förstå vilken makt systemen har över medarbetarna.

– Köpare bör också bli bättre på att analysera vilket problem som ska lösas. Om lösningen är ett nytt system ska man göra ett ordentligt förarbete. Vilka produkter finns och vad kostar en skräddarsydd lösning.

Jonas Söderström

Ålder: 57 år.

Bor: I Stockholm.

Arbete: Informationsarkitekt och konsult.

Gör: Jonas har arbetat som konsult med användbarhet i datasystem och med internet sedan mitten av 1990-talet. 2001 startade han Sveriges första blogg. Förutom boken Jävla skitsystem! som gavs ut 2010 och kom i en ny utgåva hösten 2015 har han skrivit läroboken Att skriva för webb är att skriva för publik. Just nu arbetar han med en ny bok som heter Den svenska bloggens historia.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen