Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / Förebyggarna
Sherwin-Williams

Förebyggarna

_MG_8374bArbetsgivare får ett allt större ansvar när det gäller arbetsmiljön. Älvsbyhus i Älvsbyn har bestämt sig för att ligga i framkant vad gäller arbetsmiljöarbetet.

Text Magnus Hagström Foto Simon Johansson

”Vi i skyddskommittén konstaterade att vi behövde en omstart när det gäller arbetsmiljöområdet.”

Lena Fernberg är personalchef på Älvsbyhus som med 70 år i branschen och drygt 300 anställda är Sveriges största

Lena Fernberg är personalchef för Älvsbyhus 300 anställda.

Lena Fernberg är personalchef för Älvsbyhus 300 anställda.

hustillverkare. Företaget har sin bas i orten som gett namn åt företaget men har också anläggningar i värmländska Vålberg, skånska Bjärnum och i Kauhajoki i Finland. Man har nischat sig på 1-plans och 1,5-plans trähus i storlekarna 83 till 165 kvadratmeter och förser marknaden med 20 hus i veckan som tillverkas i delar och snabbt sätts upp på plats.

Nu sitter hon med några av kollegerna och diskuterar företagets arbetsmiljöarbete. Det är huvudskyddsombudet Richard Nyberg, Maria Bohman som är arbetsmiljöombud på kontoret, Jennifer Johansson som är koordinator på marknadssidan och fabrikschefen Thomas Lantto.

I och med att de verkar i en industrimiljö finns en vana att hantera säkerhetsfrågor. Att en sågklinga kan vara farlig vet alla och tydliga brister i säkerhetsarbetet är ganska lätta att konstatera.

– Att förebygga fysisk ohälsa är naturligt, men arbetsmiljölagen kräver helhetssyn, fortsätter Lena.

– Ja, det fysiska är inget stort problem. Det är enkelt att få igenom krav på förbättrad skyddsutrustning och det är mycket bättre att jobba här i dag än för tio år sen, säger Richard Nyberg.

Arbetsmiljöombudet Maria Bohman fyller i:

– Det vi behövde var bättre redskap för att ta på problem kring att må dåligt på insidan. Sådant är ju svårare att identifiera. Vi gjorde en medarbetarundersökning i höstas och kom fram till att det fanns en del vi behövde lära oss mer om.

Älvsbyhus valde att vända sig till TMF för att få hjälp att genomföra en utbildning i hur man bättre jobbar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ställs allt högre krav på arbetsgivare och i mars 2016 började nya föreskrifter gälla för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I AFS 2015:4 regleras kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Älvsbyhus hade tidigare tagit fram en arbetsmiljöhandbok men företaget kände att man dessutom behövde modifiera det dagliga arbetet med arbetsmiljöfrågorna, och få en samstämdhet där alla drog åt samma håll. Under två dagar i april var Martina Hallgren från TMF på plats och ledde en arbetsmiljöutbildning där alla berörda parter deltog: ledning, skyddskommitté, chefer, arbetsledare och skyddsombud. Utbildningen innehöll många allmänna delar som gäller alla företag men var också skräddarsydd för att passa just förhållandena på Älvsbyhus.

– Den var klockren, konstaterar huvudskyddsombudet Richard Nyberg.

– Vi fick nödvändig information om vad vi behöver kunna och vad vi ska veta i arbetsmiljöarbetet. Därför var det viktigt att vi fick med oss cheferna på kursen, säger Maria Bohman.

Arbetsmiljöarbetet är så klart ständigt pågående och något som ska genomsyra ett företags verksamhet på både kort och lång sikt. En konkret förändring av de analyser Älvsbyhus gjort är att man förändrat sitt sätt att jobba med de psykosociala frågorna.

– Vi har styckat upp arbetsplatsträffarna i mindre enheter och träffas dessutom oftare. Det är betydligt lättare att tala om psykisk ohälsa i mindre grupper om fem–sex personer, säger fabrikschefen Thomas Lantto.

I en ort som Älvsbyn med sina 8 100 invånare i kommunen är ett företag av den här storleken viktigt och något man värnar om. Tillsammans med Polarbröd är Älvsbyhus den stora industriarbetsplatsen och förutom den egna personalen skapar de sysselsättning på andra sätt. Älvsbyhus räknar med att ungefär lika många som de själva har anställda försörjer sig som underentreprenörer, ungefär 300 stycken alltså. Det finns stor lojalitet kring företaget och många av de anställda har verkat inom Älvsbyhus många år. Guldklocka får den som arbetat i 25 år, och man kan räkna ut att för närvarande finns 44 i personalen som fått sin klocka och som jobbar kvar.

Fabrikschefen pekar upp mot taket under vår rundvandring. Där hänger en upphissad skjorta som tillhörde Ebbe

HISSAD, INTE DISSAD. Hos Älvsbyhus behöver man inte vara hockeyspelare för att bli legendar och få skjortan upphissad mot taket.

HISSAD, INTE DISSAD. Hos Älvsbyhus behöver man inte vara hockeyspelare för att bli legendar och få skjortan upphissad mot taket.

Johansson. Likt en hockeylegendar som får sin matchtröja permanent placerad i arenan ville man hedra Ebbe när han slutade för fem–sex år sedan. Någon nämner Sune, som jobbade i 33 år och hade tre sjukdagar.

På en arbetsplats där lojalitet finns starkt inbyggd i företagskulturen är det lätt hänt att man glömmer eller försummar att arbetsmiljöarbete är något som ständigt måste pågå. Älvsbyhus projekt med arbetsmiljöhandbok och utbildningsdagar visar att man är medveten om det nödvändiga i att kontinuerligt arbeta med frågorna.

För att genomföra den två dagar långa arbetsmiljöutbildningen har man ansökt om medel från AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter och är en del av kollektivavtalet.

– Vi fick tips om att den möjligheten finns, men utbildningen skulle vi ha kört oavsett om vi fick betala den själva eller inte, säger Lena Fernberg.

34-årige Richard Tapper är köksmontör och har jobbat på Älvsbyhus i sju år. Han tycker att det märks att företaget tagit itu med arbetsmiljöfrågorna den senaste tiden.

– Det har blivit mycket bättre. Vi har en hel del äldre maskiner, det är en gammal industri, men jag tycker att man lyssnar på skyddsombuden och till exempel infört fallskydd. Jag tror att det är bra att det kommer påtryckningar uppifrån med regler kring arbetsmiljön, förr kollades inte allt upp på samma sätt som nu.

Har du själv råkat ut för någon arbetsplats-olycka?

– Ja, jag sköt mig själv i armen med spik-pistol en gång. Men sådant händer, det är den mänskliga faktorn. Det finns inga arbetsplatser som inte har några tillbud. Jag fick åka till Sunderbyns sjukhus och dra ut spiken och vara hemma i 14 dagar.

UPPFÖLJNING. Richard Nyberg, huvudskydds- ombud på Älvsbyhus, ser till att även mindre olycks- fall registreras. ”Långt senare kan det visa sig att skadan var allvarligare än man trott.”

UPPFÖLJNING. Richard Nyberg, huvudskydds- ombud på Älvsbyhus, ser till att även mindre olycks- fall registreras. ”Långt senare kan det visa sig att skadan var allvarligare än man trott.”

När det gäller olycksfall på arbetsplatsen har Älvsbyhus som rutin att skicka en anmälan till AFA Försäkring, även när det gäller mindre skador.

– Vi brukar göra det samma dag som händelsen inträffar. Det är viktigt att få skadorna registrerade, ibland kan problemen uppstå långt senare, säger huvudskyddsombudet Richard Nyberg.

Fotnot: Skyddskommittén på Älvsbyhus med Mikael Olofsson som ordförande drev på för att få till utbildningsdagen i TMF:s regi. ”Vi har jobbat på bra i skyddskommittén i alla år men kände att vi behövde en omstart för att få samstämmighet mellan alla parter”, säger personalchef Lena Fernberg. Ledningsgruppen var med på noterna. Två utbildningsdagar avsattes där alla chefer från vd ner till arbetsledare deltog tillsammans med skyddsombud och arbetsmiljöombud.

AFA Försäkring

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter – Svenskt Näringsliv, LO och PTK – och försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting och regioner genom kollektivavtalen. Utöver försäkringsverksamheten arbetar AFA Försäkring med att förvalta kunskap och resurser samt förebygga ohälsa på arbetet.

Sedan det första försäkringsärendet 1963 har AFA Försäkring hanterat mer än 10 miljoner ärenden. Man stödjer också forskning och skadeförebyggande verksamhet, både genom finansiella anslag och genom att erbjuda tillgång till sina skaderegister.

AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 började gälla 31 mars och är en uppdatering av tidigare föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Den reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Tre chefer om arbetsmiljöarbete

  1. Hur viktigt är det att som chef ha koll på arbetsmiljö?
  2. Har du vidtagit några åtgärder för att leva upp till de nya föreskrifterna inom arbetsmiljö?

Ulrika Järund, HR-chef, Moelven:Ulrika Järundjpg

  1. ”Det är mycket viktigt och avgörande. Dels för att du som chef har det övergripande ansvaret, dels för att skapa en god arbetsmiljö. Då krävs engagemang och delaktighet i hela organisationen. Är inte chefen insatt och engagerad kan det prägla hela organisationens syn på arbetsmiljöfrågor.”
  2. ”Insatserna varierar något mellan våra bolag. Exempel på insatser är medarbetarundersökningar och utbildningsinsatser för att få kunskap, förståelse och verktyg. Utöver det har vi tagit fram en sammanfattning av föreskriften samt checklistor för att kunna förebygga. Kommunikation och information är viktigt.”

Morgan Franksen, fabrikör, Floda Snickeri & Inredning:

  1. ”Vi har en väldigt bra arbetsmiljö här. Hos oss handlar det mycket om fysisk arbetsmiljö och den är ganska lätt att ha koll på. Den psykosociala miljön är även den väldigt viktigt och jag tycker att den är bra. Vd:n har det yttersta ansvaret men de anställda har själva också stort ansvar när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. Alla har ett mänskligt ansvar med respekt mot sina medmänniskor.”
  2. ”Vi uppdaterade den fysiska arbetsmiljön och det fysiska skyddet under detta år.”

Krister Abrahamsson, vd, Baseco:Baseco

  1. ”Det är jätteviktigt! Så fort det kommer nya regler gör vi en uppdatering och ser så att det är okej. I slutet på varje år går vi också alltid igenom arbetsmiljöplanerna. Vi har en revision och uppdaterar alla regler och ser till så att de följs.”
  2. ”För ungefär 15 år sedan anlitade vi en konsult utifrån som är specialiserad inom arbetsmiljöområdet, detta för att vi ska kunna ha koll på allt. Den personen har även hand om arbetsmiljöplanerna.”

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen