Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen

Profilen

 • Coachningen beror på individ och diagnos

  Rekryteringsföretaget Novare Peritos gör att fler unga blir en resurs på arbetsmarknaden. Unga med kognitiva funktionsvariationer är en ofta outnyttjad arbetskraft. För många med diagnoser i autismspektrumet eller som kommer från särskolan väntar arbetslöshet eller sjukersättning trots att de är arbetsföra. – De behöver ofta bara coachning, hjälp och stöd för att fungera på en…

 • Upcycling som står pall

  Upcycling som står pall

  Restprodukten Lilla Snåland av Marie-Louise Hellgren har både belönats med designpris och fått en permanent plats på Nationalmuseum.

 • ” Djärva projekt skapar positiv känsla i staden”

  ” Djärva projekt skapar positiv känsla i staden”

  Örebro växer så det knakar och kommunalrådet Björn Sundin (S) har blivit förändringens ansikte utåt. Efter att ha jobbat som journalist och kommunikatör i många år är han sedan 2007 politiker på heltid.  TEXT MARTIN GENBERG FOTO ULLA-CARIN EKBLOM

 • Lena möter efterfrågan

  Lena möter efterfrågan

  Rektor Lena Marklund har i tio år lett Wilhelm Haglunds gymnasium i Gimo och förser Sandvik och hela industrin med kompetent personal. Läs hur hon fått företagen att bli bra kravställare.

 • Låt tekniken komma in

  Låt tekniken komma in

  Tiden då företag kunde nöja sig med en digital strategi är förbi. Nu behövs en genomgripande omställning till en digital värld. Claudia Olsson hjälper trä- och möbelföretagen att förbereda sig för kommande tekniklösningar. 

 • J*#€a (sk)it-system

  J*#€a (sk)it-system

  Arbetsplatser måste bli bättre på att greppa den digitala arbetsmiljön som helhet och hur den påverkar medarbetarna. Det tycker Jonas Söderström, författare till boken Jävla skitsystem.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen