Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / FJÄRDE GENERATIONEN TAR ÖVER

FJÄRDE GENERATIONEN TAR ÖVER

1983 tog Marino Svensson och hustrun Maritta över ledningen. Nu är det dags för en stafettväxling till döttrarna Mari Gyllensten och Mia Fjellman. ”Jag är i alla fall 73 år, men helt kommer jag nog aldrig att kunna slita mig härifrån”, konstaterar Marino Svensson.

Det var i Skåne som hans farfar 1887 startade föregångaren till dagens företag. Marinos far Evert Svensson flyttade till Orsa och fortsatte verksamheten där.

Biredskapsfabriken grundades 1941 och kan alltså fira 80-årsjubileum nu 2021. Sedan 1952 finns företaget i Töreboda i Västergötland, precis vid Göta kanal och halvvägs mellan Vänern och Vättern.

Mycket av försäljningen av bikupor och tillbehör till kuporna, av redskap, av skyddskläder, av allt som krävs för honungshantering och övrigt i sortimentet sker numera via nätet. Idag finns 4 000 artiklar i sortimentet.

Intresset för biodling är på klar uppgång i Sverige och det gynnar naturligtvis TMF-medlemmen Biredskapsfabriken. Företaget har 22 medarbetare och omsätter ungefär 32 miljoner.

– Omsättningen har ökat hela tiden de senaste 10–12 åren. Pandemin verkar ha gett oss ett extra uppsving, säger Marino Svensson.

Bland biodlare är det, när tiderna så tillåter, dessutom populärt med inköpsresor till Töreboda. Butiken byggdes ut ganska nyligen och är på hela 1 300 kvadratmeter fördelade på sex olika hallar. Här finns också ett eget snickeri och en egen sömnadsavdelning.

Marino Svensson berättar att biodlingen i Sverige stod på sin topp under 1970-talet. Då fanns det cirka 25 000 biodlare.

– Sedan sjönk antalet undan för undan ner till ungefär 5 000 för att sedan börja stiga igen. Nu ligger siffran på omkring 15 000, säger han.

Marino Svenssons bedömning är att 500–600 av dem är yrkesmässiga biodlare. Ökningen sker i huvudsak bland hobbyodlarna.

Västergötland och Skåne har de allra starkaste positionerna på biodlingens område, men Biredskapsfabrikens kunder finns över hela landet. Företaget har också en del export.

Marino Svensson är optimist.

– Den här branschen har utan tvivel en framtid. Det skulle inte förvåna mig om antalet biodlare i landet en vacker dag kommer upp till 1970-talets nivåer. Det är naturligtvis mycket positivt för ett företag som vårt, säger han.

Maritta och Marino Svenssons Biredskapsfabriken blev 2012 utsett till Årets företag i Töreboda kommun.

Maritta och Marino Svenssons Biredskapsfabriken blev 2012 utsett till Årets företag i
Töreboda kommun.

Döttrarna Mia Fjellman (bilden) och Mari Gyllensten tar nu över verksamheten.

Döttrarna Mia
Fjellman (bilden)
och Mari Gyllensten tar nu över
verksamheten.

TEXT SÖREN KARLSSON FOTO MARIESTADSTIDNINGEN

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen