Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / Med fokus på välstånd

Med fokus på välstånd

Carola Lemne är vd för Svenskt Näringsliv, den mest offentliga och utsatta position hon haft. Men hon trivs med att ha möjligheten att påverka Sveriges välstånd.

Text Charlotta Zingmark  Foto Eva Tedesjö

Avtalsrörelsen 2016 är en ytterst aktuell fråga för TMF och andra arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Carola Lemne tror att det kan bli tufft och menar att det behövs mer flexibilitet, bland annat när det gäller arbetstid och löner.

Carola Lemne

Carola Lemne

– Vi måste återställa vår konkurrenskraft. Det är nu sex–sju år sedan finanskrisen och sedan dess har vi haft höga reallöneökningar utan att kunna höja priserna. Den internationella konkurrensen ökar och vi är ett litet land som är mycket exportberoende. Vi måste klara av att upprätthålla det, säger Carola Lemne, som också efterlyser nytänkande hos fackförbunden så att de kan utforma kollektivavtal som attraherar nya medlemmar.

I maj 2014 tillträdde hon som vd för Svenskt Näringsliv. Det var självklart för henne att nappa när hon erbjöds tjänsten.

– Har man en chans att påverka Sveriges framtida välstånd så tackar man ja, säger hon.

Hon är övertygad om att Svenskt Näringsliv har möjlighet att påverka politikerna – organisationen driver sakfrågor och är partipolitiskt obunden.

– Med våra 60 000 medlemsföretag med sammanlagt 1,7 miljoner anställda har vi stor trovärdighet när det gäller hur det fungerar i näringslivet.

Under sin karriär har Carola Lemne gått fram och tillbaka mellan det privata näringslivet, den offentliga sektorn och akademin. Hon började som läkare. Sedan följde en chefskarriär inom läkemedelsbranschen och vd-poster för Danderyds sjukhus och Praktikertjänst. Hon har bildat sig en tydlig uppfattning om hur välstånd skapas och liknar det vid ett kretslopp.

– Det börjar med att företag producerar produkter och tjänster som de säljer. De skattemedel som genereras av intäkterna kan exempelvis investeras i bra infrastruktur och forskning. Som i sin tur kan ligga till grund för nya företag.

Carola Lemne anser att Svenskt Näringslivs viktigaste uppgift framöver är opinionsbildning om hur man bygger välstånd.

– Har man förstått kretsloppet, hur det privata och offentliga hänger ihop, så faller allt på plats.

En av frustrationerna som Carola Lemne upplever som vd för Svenskt Näringsliv är att det tar lång tid att få saker att hända. Något hon är nöjd med är att Svenskt Näringsliv hittat bra sätt att föra samtal med sina fackliga med- och motparter och med regeringen.

– Exempelvis har vi och LO tillsammans drivit igenom en regional satsning på yrkesutbildningar. Jag bjöd in mig till LO och sa till Karl-Petter Thorwaldsson att ”det är bra om vi träffas innan vi blir osams”, säger Carola Lemne och ler.

Hon tillägger:

– Man måste kunna prata även när man tycker olika.

/faktaruta/

Carola Lemne 

Ålder: 57 år.

Aktuell: Vd för svenskt Näringsliv sedan 1,5 år tillbaka.

Bakgrund: Kom in på läkarlinjen rekordung – 17 år – efter att ha hoppat över två årskurser i grundskolan. Arbetat som läkare, som chef på läkemedelsbolag och som vd för Danderyds sjukhus och Praktikertjänst. Docent vid Karolinska institutet.

Carola om Carola: Rak, engagerande och resultatinriktad.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen