Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Nytt samarbetsavtal för EuroWindoor

Nytt samarbetsavtal för EuroWindoor

Fönsterindustrins europeiska paraplyorganisation EuroWindoor har träffat en överenskommelse om hur dess medlemsorganisationer ska samverka i frågor på EU-nivå. Det innebär att exempelvis frågor som rör hållbarhet och energi kan drivas med större styrka. Anders Isaksson, vd för Inwido Sverige AB, är President i FEMIB, organisationen för
träfönster och dörrar i Euro-Windoor.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen