Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ EuroWindoor

Tag-arkiv: EuroWindoor

  • Nytt samarbetsavtal för EuroWindoor

    Fönsterindustrins europeiska paraplyorganisation EuroWindoor har träffat en överenskommelse om hur dess medlemsorganisationer ska samverka i frågor på EU-nivå. Det innebär att exempelvis frågor som rör hållbarhet och energi kan drivas med större styrka. Anders Isaksson, vd för Inwido Sverige AB, är President i FEMIB, organisationen för träfönster och dörrar i Euro-Windoor.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen