Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Möbelindustrin står stark internationellt

Möbelindustrin står stark internationellt

annielööfDen svenska möbelbranschen har återhämtat sig bättre efter finanskrisen jämfört med andra länder i Europa. En framtagen TMF-rapport av Centre of Industrial Studies har rönt stor uppmärksamhet och bland annat lyfts av näringsminister Annie Lööf i samband med Möbelriksdagen.

Rapporten visar att Sverige växer som möbeltillverkare och är ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren. Möbler är dessutom en svensk exportsuccé. Sverige är den fjärde största exportören av möbler inom EU. Undersökningen visar att svensk möbelindustri har vuxit med 24 procent de senaste tio åren, till skillnad från andra jämförbara EU-länder, där den krympt eller inte vuxit lika mycket.

– Det är glädjande siffror men samtidigt är det nu viktigt att Sverige drar nytta av den styrkeposition vi har som möbelnation, exempelvis genom att säkerställa en fungerande offentlig upphandling. Vår bransch utgörs framförallt av små företag, där flera av dem skulle kunna växa med en bättre fungerande hemmamarknad där den offentliga marknaden är en mycket viktig del, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

En stor utmaning är också den växande lågprispressen från låglöneländer.

I undersökningen har den svenska möbelindustrin utvärderats i jämförelse med EU:s samlade resultat (EU28), där ledande möbelländer som Tyskland, Italien, Storbritannien och Danmark ingår.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen