Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Debatt om framtidens bostadsmarknad

Debatt om framtidens bostadsmarknad

enkatbild

Fyra av paneldeltagarna: Maria Rankka, Svante Hagman, Veronica Palm och Tor Borg. Foto: Orlando G Boström

Orsakerna till dagens bostadssituation har diskuterats länge. Vart går vi och när blir den nya bostadsmarknaden en realitet? Detta debatterades under trähusmötet i början av december.

Hyresregleringar, flyttskatt, kommunala särkrav och hushållens skuldsättning. Det diskuterades under debatten ”Framtidens bostadsmarknad 2.0” som hölls i samband med trähusmötet, den 5 decemberg. Panelen bestod av företrädare för byggbranschen, politiker och näringslivet: Svante Hagman, chef NCC Housing Sweden, Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Veronica Palm (S), bostadspolitisk talesperson, Ulf Perbo, statssekreterare Socialdepartementet, Tore Englén, analytiker på WSP samt Tor Borg, chefekonom på SBAB och ledamot av Bokriskommittén. Moderator var Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet.

Flera småhusproducenter i panelen var nöjda med debattillfället men tyckte att den dryga timmen fick fel fokus – bland annat med för mycket tonvikt på frågan om hyresreglering. Ulf Perbo manade samtidigt till lugn och menade att det finns flera skarpa ”proppar” (propositioner) som väntar under våren.

Några av debattkommentarerna

Svar”Stockholmsproblem? Med den starkaste urbaniseringen i hela OECD så är det klart att bostadsfrågan påverkar HELA Sverige när det gäller saker såsom tillväxt och jobb. Bostadsmarknaden är inte som vilken marknad som helst – den är en förutsättning för att Sverige ska få konkurrenskraftiga förutsättningar i framtiden”
Veronica Palm (S), bostadspolitisk talesperson


Svar”För oss är det stora problemet att planprocesserna tar så lång tid – sju, tio år i värsta fall. I Tyskland har man kapat steg i tillståndsprocessen och ligger runt två år.”
Svante Hagman, vd NCC Housing

Svar”Fyra av de sex åren har inte lagregleringar eller PBL (plan- och bygglagen) med att göra. Det handlar om frivilligt kommunstyre.”
Ulf Perbo, statssekreterare, kontrar på Hagmans kommentar.

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen