Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Leverantörsdagen 2015 ”Bli bättre tillsammans”
Sherwin-Williams

Leverantörsdagen 2015 ”Bli bättre tillsammans”

Leverantörsdagen 2015 ”Bli bättre tillsammans”

Strategisk leverantörssamverkan är ett viktigt ämne för trä- och möbelbranschen. Rent av avgörande. Men hur ska man gå till väga i praktiken? En bra start är att lyssna på Marcus Westdahl, vd på EFG i Tranås.
– Det handlar mycket om att vilja bli bättre tillsammans, säger han. TMF, Träcentrum i Nässjö och Tekniska Högskolan i Jönköping bjöd den 7 maj in till en leverantörsdag. Som värd stod nämnda högskola – en passande miljö för en träff av det här slaget. På JTH går 2 200 ingenjörer och det är en av landets högskolor med allra högst söktryck.
Den kreativa atmosfären smittade av sig. Temadagens 85 deltagare fick lyssna på många tankeväckande saker, bland annat om att göra hållbara val. Plus några välmenta provokationer. Två av skolans erfarna medarbetare, ingenjör Johan Karltun och beteendevetare Annika Engström, startade bland annat laddade debatter i konferenssalens bänkrader och fick deltagarna att argumentera två och två.

Marcus Westdahl, vd på EFG i Tranås, är en av dem som gillar att väcka debatt. Målar han upp leverantörssidan i generella drag uppstår lätt bilden av ett småtrögt släkte som behöver en knuff framåt. Men han besitter samtidigt en klädsam ödmjukhet.
– När det gäller leverantörssamverkan har vi jobbatpå nuvarande sätt i sex–sju år. I många fall är vi mindre erfarna än våra leverantörer. Vi behöver själva hjälp att utvecklas. Att hitta ett partnerskap där man hjälps åt att skapa ett driv framåt är värt väldigt mycket, säger Marcus Westdahl. Beskrivningen kan i princip sammanfattas med ett ord. Engagemang. Det ser Marcus Westdahl som en nyckelfaktor. Han tar mindre hänsyn till andra traditionella anledningar till samverkan – såsom geografisk tillhörighet.

Marcus Westdahl betonar även vikten av en tydlig identitet. Småproducenter som månar om sin profil har enligt hans bedömning en bra framtid. Samtidigt handlar det om att vara vaken för samarbete – att speja utanför den egna fabriksväggen.
– Vi som bransch kan göra mycket mer genom att skapa volym. Det ser jag nämligen som en förutsättning. Jag tror det är svårt att ha gemensam produktutveckling, men att skapa gemensam volym på några underleverantörer, det borde vi kunna göra.

Text: Per Gustafsson/Mediaspjuth

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen