Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka

Redaktören

Stress kan ha flera olika orsaker

Mycket att göra på jobbet. Fullt upp hemma med barn och familj. En sjuk anhörig. Tillsammans kan dessa stressmoment till slut bli för mycket och orsaka en kollaps.
Vägen tillbaka kan vara lång och vi har allt att vinna på att bromsa i tid. Om arbetsgivare och arbetstagare hjälps åt att skapa en sund arbetsmiljö är mycket vunnet.

Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar för tredje året i följd, enligt Försäkringskassan.
I detta nummer av Trä & Möbelforum med temat Arbetsmiljö tittar vi närmare på psykisk ohälsa i arbetslivet och på vad arbetsgivare och arbetstagare kan göra för att förebygga den.

Med hjälp av Marie Åsberg, kliniker, forskare och professor i psykiatri, går vi till botten med begreppet utmattningssyndrom på sidan 8. Vad det innebär – egentligen. Och vad som går att göra åt problemet.

På sidan 12 ger representanter för Svenskt Näringsliv och TMF sin syn på hur vi bäst förebygger psykisk ohälsa i arbetslivet. Utbildning framför föreskrifter är deras recept.

Anna-Karin blev sjukskriven från sin chefstjänst och lyckades komma tillbaka. Hennes bästa råd och tips om utmattningssyndrom får du på sidan 17.

Vi bjuder också på möten med Patrik Andersson, inspiratören som gjort bandy till en integrationsfråga, och möbelgurun Lars Bülow, som tagit en paus i arbetslivet efter 40 år och rensar hjärnan under en 600 mil lång cykelexpedition till Portugal.

Trevlig läsning!

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen