Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Möbelfaktas nya miljökrav
Sherwin-Williams

Möbelfaktas nya miljökrav

Robin Ljungar

Från och med den 1 maj 2015 har Möbelfakta nya, reviderade miljökrav. De nya kraven harmoniserar med Konkurrensverkets (före detta Miljöstyrningsrådets) krav för offentlig upphandling av möbler som offentliggjordes den 4 majFör varje baskrav ska man som verifikat kunna ange Möbelfaktaintyg eller Möbelfaktas kravspecifikation under förutsättning att man uppfyller de krav som gäller från den 1 maj 2015.

– Vi har skärpt en rad krav och kompletterat med några nya för att Möbelfakta ännu tydligare ska kunna bidra till att lösa de utmaningar inom hållbar utveckling som branschen står inför, säger Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF samt ansvarig för Möbelfakta.

– I och med att Möbelfakta nu harmoniserar fullt ut med KKV-kravens baskrav så kommer det att underlätta rejält för både den offentliga upphandlaren och möbelproducenten. Sammantaget är nu Möbelfakta mer komplett än någonsin med skärpta och uppdaterade krav inom alla tre områdena miljö, kvalitet och socialt ansvar.
Läs mer: mobelfakta.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen